Zarząd Osiedla Wielowieś

Zarząd Osiedla Wielowieś

1. Marian Stanisław Zioło- Przewodniczący Zarządu Osiedla Wielowieś.

2. Tomasz Mierzwa.

3. Pweł Wryk.

4. Paweł Wolski.

5. Monika Ruszowska.

6. Tadeusz Czyżycki.

7. Jan Kańka.