Zarząd Osiedla Miechocin

Zarząd Osiedla Miechocin

  1. Waldemar Stępak- Przewodniczący Zarządu Osiedla Miechocin.
  2. Marzena Foc
  3. Jacek Kulasa
  4. Marcin Kotula
  5. Wiesław Ordyk.