Nieodpłatna pomoc prawna

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia, iż w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku", jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: PASIEKA – Fundacja rozwoju i wsparcia z siedzibą w Rzeszowie,  Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów,

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i okazała się najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny zastosowanych w konkursie.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku".

 

 

Załącznik - Zarządzenie 363 - nabór kandydatów do komisji - całość

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku”.

Załącznik - Zarządzenie 366-2021 - ogłoszenie konkursu – całość

Zapisy na nieodpłatną poradę poprzez formularz internetowy

Informujemy, iż możliwe jest korzystanie z modułu zapisów publicznych w systemie NPP- NPO pod adresem:

https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/m.%20Tarnobrzeg

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim dla osób głuchoniemych