Zarząd Osiedla Dzików

Zarząd Osiedla Dzików

1. Bożena Kapuściak- Przewodnicząca Zarządu Osiedla Dzików

2. Czesnowska Barbara,

3. Dąbrowska Wiktoria,

4. Gilarski Tadeusz,

5. Kilanowska Lucyna,

6. Opałka Krzysztof,

7. Wilk Marta.