Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami działu Dokumenty strategiczne.

Znajdą tu Państwo informacje dotyczące: strategii rozwoju, program ochrony środowiska, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, studium uwarunkowań, zagospodarowanie przestrzenne, strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg.