Tarnobrzeg bez smogu

Lista deklaracji zweryfikowanych pozytywnie

Lista pozytywnie zweryfikowanych deklaracji udziału w projekcie "Tarnobrzeg bez smogu".

Weryfikacja wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów

Lista deklaracji osób biorących udział w projekcie pn: „Tarnobrzeg bez smogu”. W załaczniku wnioski zweryfikowane pozytywnie oraz wnioski wymagające uzupełnienia.

Coraz bliżej do realizacji programu "Tarnobrzeg bez smogu"

W  dniach 14 i 17 maja odbyły się spotkania mieszkańców z pracownikami  Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz przedstawicielem firmy EKOSFERA Energia Odnawialna w związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, oraz automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą i na ekogroszek,

Na spotkaniach zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z  rekrutacją do projektu oraz omówiono przykładowe urządzenia. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali pytania.

W załacznikach prezentacja ze spotkania oraz dokumenty i formularze niezbędne do skorzystania z programu.

"Tarnobrzeg bez smogu" - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

W związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, oraz automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą i na ekogroszek, Gmina Tarnobrzeg zorganizuje nabór chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Tarnobrzeg bez smogu”. Projekt skierowany jest do osób, fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami naboru wniosków mieszkańcy Tarnobrzega będą mogli uzyskać dotację do wymiany źródeł  ciepła w wysokości do 85%.

Nabór osób odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, które zostaną przygotowane na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Przed rozpoczęciem rekrutacji zostaną zorganizowane dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców miasta 14 i 17 maja br., na których omawiane będą warunki uczestnictwa w projekcie.

Wszelkie dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru zamieszczane będą na stronie www.tarnobrzeg.pl, w aktualnościach oraz w zakładce „Tarnobrzeg bez smogu”.

Pełniący obowiązki Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza Mieszkańców Miasta do udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „TARNOBRZEG BEZ SMOGU”. W ramach projektu Mieszkańcy Tarnobrzega mogą uzyskać dotację do wymiany źródeł  ciepła w wysokości do 85%.

Dostępne urządzenia:

  • Gazowe kotły c.o. – kondensacyjne
  • Automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą
  • Automatyczne kotły c.o. – na ekogroszek
  • Możliwość przyłączenia budynków do sieci miejskiej

Z dotacji mogą skorzystać:

  • Osoby fizyczne
  • Wspólnoty mieszkaniowe
  • Spółdzielnie mieszkaniowe

Spotkania informacyjno - edukacyjne dla zainteresowanych odbędą się:

Data

Miejsce spotkania

Godzina

14.05.2018 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu ul. Wyszyńskiego 10  aula E i F

17:30

17.05.2018 r.

 

Uczestnicy projektu „Tarnobrzeg bez smogu”

Uczestnicy projektu Tarnobrzeg bez smogu - dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych, na terenie Miasta Tarnobrzega

27 maja 2020 r. w wyniku postępowania przetargowego została wybrana do realizacji oferta, firmy ECO-TEAM Sp. z o.o, Sp. k, ul. Wł. Jagiełły, 42-202 Częstochowa na kwotę 1 329 444,00 zł brutto w zakresie  zadania  - dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych, na terenie Miasta Tarnobrzega.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania tj. najwcześniej 9 czerwca 2020 r. (zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych) zostanie do Państwa przesłana korespondencja dotycząca informacji o projekcie oraz wpłaty II transzy wkładu własnego, obliczonej z uwzględnieniem kwoty złożonej przez wykonawcę zadania w ofercie.