Zarząd Osiedla Serbinów

Rada i Zarząd Osiedla Serbinów

1. Sylwester Szczepocki- Przewodniczący Zarządu Osiedla Serbinów.

2. Teresa Biela.

3. Stanisław Hetnar.

4. Dawid Kiper.

5. Leszek Ogorzałek.

6. Elżbieta Piejko.

7. Waldemar Złotek.