Zarząd Osiedla Sielec

Zarząd Osiedla Sielec

1. Michał Wiącek- Przewodniczący Zarządu Osiedla Sielec.

2. Jan Lis.

3. Janusz Maciurzyński.

4. Janusz Madej.

5. Ryszard Rawski.

6. Jacek Sadrakuła.

7. Janusz Sudoł.