Zarząd Osiedla Nagnajów

Zarząd Osiedla Nagnajów

1.      Lidia Napieracz- Przewodnicząca Zarządu Osiedla NAGNAJÓW

2.      Marzena Jata

3.      Dariusz Kozioł

4.      Zofia Majewska

5.      Jacek Motyka