Zarząd Osiedla Mokrzyszów

Zarząd Osiedla Mokrzyszów

1. Andrzej Biernat- Przewodniczący Zarządu Osiedla Mokrzyszów

2. Cieśla Paweł,

3. Giec Radosław,

4. Pawlica Grzegorz,

5. Popek Robert,

6. Stadnik Robert,

7. Walska Agnieszka