Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacja o Urzędzie w Polskim Języku Migowym

Tekst odczytywalny maszynowo

Tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o zadaniach Miasta Tarnobrzega

Miasto Tarnobrzeg jest miastem na prawach powiatu. Realizuje zadania publiczne zarówno gminy, jak i powiatu na poziomie lokalnym.

Zadania realizowane przez miasto

Zadania, które realizuje miasto obejmują sfery dotyczące: urbanistyki, architektury i budownictwa, geodezji, gospodarki gruntami, katastru oraz środowiska, rolnictwa i przyrody. Ponadto jest to dbałość o drogi, oświetlenie oraz utrzymanie porządku w mieście. To również zapewnienie transportu zbiorowego, utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także obiektów administracyjnych.

Miasto dba o sprawy edukacji, profilaktyki i ochrony zdrowia, kultury
i sportu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Zapewnia ochronę praw konsumentów. Troszczy się również o bezpieczeństwo swoich mieszkańców.

Pozostałe zadania Miasto Tarnobrzeg realizuje za pośrednictwem jednostek organizacyjnych. Są to np. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Samorządowe Centrum Usług Wspólnych. Na realizację zadań miasto przeznacza środki pochodzące z podatków oraz dotacji.

Urząd Miasta Tarnobrzega

Miasto realizuje swoje zadania za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnobrzega.
Nasi klienci najczęściej zwracają się do Urzędu w sprawach związanych
z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wydawaniem dowodów osobistych, zameldowaniem oraz wymeldowaniem. Szereg spraw związanych jest z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów.

Wielu petentów jest zainteresowanych uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę budynków, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, jak również dzierżawą czy użytkowaniem wieczystym gruntów gminy. Przedsiębiorcy rejestrują działalność gospodarczą lub dokonują zmian w ewidencji. Wiele osób potwierdza profil zaufany ePUAP.

Siedziba urzędu

Budynek Urzędu Miasta z siedzibą Prezydenta Miasta Tarnobrzega znajduje się przy ulicy Kościuszki 32. Tu również urzędują zastępca prezydenta, sekretarz miasta, skarbnik miasta.

To tutaj funkcjonują także: Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami, Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej, Wydział Budżetu i Finansów oraz Biuro Rady Miasta.

Do wejścia głównego budynku prowadzą schody, a z tyłu budynku dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa interesantów odbywa się  w budynku przy ulicy Mickiewicza 7. Tam mieści się większość wydziałów urzędu. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesantów. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów tłumaczą, jak załatwić sprawę  oraz przyjmą niezbędną do tego dokumentację. Dokumenty można złożyć również w kancelarii urzędu.

W kasie urzędu można dokonać wpłaty podatku lub opłaty za wydanie dokumentów.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z platformy zlokalizowanej
z boku budynku.

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Biuro Obsługi Interesantów, kasa, kancelaria, Urząd Stanu Cywilnego pracują we wtorki nieco dłużej, bo do godziny 16:30.

Kontakt z Urzędem

Jeśli chcesz się z nami skontaktować – zadzwoń pod numer: 15 822-65-70 lub wyślij fax: 15 822-52-81.Można też wysłać email na adres um // um.tarnobrzeg.pl

Zachęcamy do składania dokumentów za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP). W takim przypadku niezbędny jest tylko dostęp do internetu, konto na platformie ePUAP oraz profil zaufany.

Zapraszamy!

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia ETR

 

Informacja o Urzędzie Miasta Tarnobrzega

 

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia (ETR)

Załącznik poniżej