Moje osiedle

Osiedla

Numery obwodów statystycznych odpowiadające osiedlom Miasta Tarnobrzeg

50 – Osiedle Piastów

51 – Osiedle Podłęże

52 – Osiedle Zakrzów

53 – Osiedle Dzików

54 – Osiedle Sielec

55 – Osiedle Wielowieś

56 – Osiedle Sobów

57 – Osiedle Mokrzyszów

58 – Osiedle Miechocin

59 – Osiedle Nagnajów

60 – Osiedle Ocice

62 – Stare Miasto

63 – Osiedle Przywiśle

64 – Osiedle Wielopole

65 – Osiedle Siarkowiec

66 – Osiedle Serbinów

 

Poniżej do pobrania dane statystyczne dotyczące mieszkańców poszczególnych osiedli (wiek, płeć, zameldowanie)