Zarząd Osiedla Ocice

Zarząd Osiedla Ocice

1. Jan Nowak- Przewodniczący Zarządu Osiedla Ocice

2. Jacków Anna,

3. Karbowniczak Damian,

4. Kosior Łukasz,

5. Krociel Marzena.