Harmonogram ogłaszania konkursów

Harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert w 2022 roku

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

Harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert w 2021 roku

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Lp.

Zakres otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Planowana
kwota
przeznaczona na dotacje w 2021 r.

Komórka
organizacyjna Urzędu Miasta Tarnobrzega realizująca otwarty konkurs ofert

Termin
ogłoszenia
konkursu

1.

Pomoc społeczna - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie Gminy Tarnobrzeg

500 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa listopada 2020 r.

2.

Pomoc społeczna - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej na terenie Gminy Tarnobrzeg

600 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa listopada 2020 r.

3.

Pomoc społeczna - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

365 687,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa listopada 2020 r.

4.

Pomoc społeczna - świadczenie usług opieki wytchnieniowej nad osobami niesamodzielnymi

219 642,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

styczeń 2021 r.

5.

Pomoc społeczna - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

75 628,80 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

styczeń 2021 r.

6.

Pomoc społeczna - inne zadania

80 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa grudnia 2020 r.

7.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

530 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

I połowa stycznia 2021 r.

8.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym - kolonie i obozy, „Lato w mieście"

 

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

I połowa marca 2021 r.

9.

Sport i turystyka

300 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa grudnia 2021 r.

10.

Kultura

140 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

Konkurs nr 1:

I połowa stycznia 2021 r.

Konkurs nr 2:

I połowa kwietnia 2021 r.

11.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

12 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

I połowa stycznia 2021 r.

12.

Wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych poprzez utworzenie Funduszu wkładów własnych dla organizacji pozyskujących środki zewnętrzne na realizację zadań o charakterze publicznym z zakresu zadań własnych gminy

20 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

Nabór ciągły

13.

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez utworzenie Funduszu Inicjatyw Lokalnych

40 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

Nabór ciągły

 

Harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert w 2020 roku

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Lp.

Zakres otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Planowana kwota przeznaczona na dotacje w 2020 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Tarnobrzega realizująca otwarty konkurs ofert

Orientacyjny termin ogłoszenia konkursu

1.

Pomoc społeczna - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie Gminy Tarnobrzeg

500 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

Listopad-grudzień 2019 r.

2.

Pomoc społeczna -prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy Tarnobrzeg

600 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

Listopad-grudzień 2019 r.

3.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

530 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

I połowa stycznia 2020 r.

4.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym – kolonie i obozy, „Lato w mieście”

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa marca 2020 r.

5.

Pomoc społeczna

100 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa grudnia 2019 r.

6.

Sport i turystyka

320 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

I połowa stycznia 2020 r.

7.

Kultura

160 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa stycznia 2020 r.

II połowa kwietnia 2020 r.

8.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

12 000,00 zł

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

II połowa stycznia 2020 r.

 

Harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert w 2019 roku

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

Lp.

Zakres otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Planowana kwota przeznaczona na dotacje w 2019 r.

Jednostka/komórka organizacyjna Urzędu Miasta Tarnobrzega realizująca otwarty konkurs ofert

Orientacyjny termin ogłoszenia konkursu

1.

Pomoc społeczna - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie Gminy Tarnobrzeg

360 000,00

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Od 30 listopada
do 5 grudnia 2018 r.

2.

Pomoc społeczna - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

1 394 148,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Od 30 listopada
do 5 grudnia 2018 r.

3.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

580 000,00 zł

Wydział Spraw Obywatelskich

I połowa stycznia 2019 r.

4.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym – kolonie i obozy, „Lato w mieście”

Wydział Spraw Obywatelskich

II połowa marca 2019 r.

5.

Pomoc społeczna – zadania jednoroczne

100 000,00 zł

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

II połowa grudnia 2018 r.

6.

Sport i turystyka

400 000,00 zł

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

I połowa stycznia 2019 r.

7.

Kultura

80 000,00 zł

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

II połowa stycznia 2019 r.

8.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

12 000,00 zł

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

I połowa stycznia 2019 r.

 

Harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert w 2018 roku

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Lp.

Zakres otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Planowana kwota przeznaczona na dotacje w 2018 r.

Orientacyjny termin ogłoszenia konkursu

1.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

560 000,00 zł

I połowa stycznia 2018 r.

2.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

– kolonie i obozy, „Lato w mieście”

I połowa kwietnia 2018 r.

3.

Pomoc społeczna – zadania jednoroczne

100 000,00 zł

II połowa grudnia 2017 r.

4.

Sport i turystyka

350 000,00 zł

I połowa stycznia 2018 r.

5.

Kultura

70 000,00 zł

II połowa stycznia 2018 r.

6.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

12 000,00 zł

II połowa stycznia 2018 r.