Władze Miasta


ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 202
tel. 15 81 81 570
fax 15 822 25 04
email: prezydent // um.tarnobrzeg.pl
 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Mirosław Pluta
 
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 202
tel. 15 81 81 570
fax 15 822 25 04
email: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

 
Skarbnik Miasta
Urszula Rzeszut

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206
tel. 15 822 65 70 wew. 590
email: skarbnik // um.tarnobrzeg.pl

 

Sekretarz Miasta
Jolanta Majchrzak
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 208
15 822 65 70 wew. 526
email: sekretarz // um.tarnobrzeg.pl