Zarząd Osiedla Przywiśle

Rada i Zarząd Osiedla Przywiśle

1. Jerzy Piś- Przewodniczący Zarządu Osiedla Przywiśle.

2. Roman Bokwa.

3. Marzena Zając.

4. Teresa Jonak.

5. Agnieszka Ostawińska.

6. Andrzej Garstka.

7. Zbigniew Kasprzyk.