2017

Wyniki głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bema i Litewskiej spotkał się z największym uznaniem mieszkańców Tarnobrzega. Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego przez Waldemara Szwedo i wart 400 tys. zł uzyskał najwięcej, bo 1069 głosów i zostanie zrealizowany w ramach budżetu miasta w 2017 rok.

Pozostałe projekty, na które tarnobrzeżanie głosowali stosunkowo licznie, jak droga dojazdowa do cmentarza parafialnego czy wykonanie ujęcia wód siarczkowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim otrzymały już znaczniej mniej wskazań, bo 764 i 419 głosów. Te dwa i pozostałe niestety nie zostaną zrealizowane w ramach budżetu miasta.

– Wiele z projektów, które nie wygrały głosowania, uznać można za ciekawe i warte realizacji. Jednak z uwagi na to, że przyszły rok będzie szczególny pod względem inwestycyjnym dla miasta, co wiąże się z rezerwacją dużych kwot w ramach wkładu własnego, nie będzie niestety możliwości wprowadzenia ich do budżetu miasta na 2017 rok – powiedział prezydent miasta Grzegorz Kiełb.

W tym roku mieszkańcy wybierali jeden projekt dotyczący całego Tarnobrzega oraz projekty dotyczące każdego poszczególnego osiedla miasta. W głosowaniach osiedlowych zwycięskimi projektami, które realizowane będą w kolejnym roku, zostały:

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ziołowej w Podłężu,
- Plac zabaw APR „Stawik” - obok stadionu przy ulicy Grobla osiedle Wielowieś,
- Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sobów,
- Zasypanie zbiornika wodnego w Zakrzowie,
- Ogrodzenie budynku osiedlowego i placu zabaw oraz budowa altany w Nagnajowie,
- Remont alejki – chodnika w rejonie obelisku Porucznika Sarny oraz remont  alejki – chodnika w „Lasku Bulońskim” na Przywiślu,
- Remont ulicy Łokietka na osiedlu Piastów,
- Rewitalizacja trasy spacerowo – rowerowej od Parku Dzikowskiego do osiedla Dzików,
- Budynek przedszkola niepublicznego wraz z mieszkaniem komunalnym w Sobowie,
- "Stołówka marzeń" przy Szkole Podstawowej nr 10 na Serbinowie,
- Rewitalizacja Placu Górnika na Starym Mieście,
- Budowa Oświetlonej Siłowni na Świeżym Powietrzu w Ocicach,
- Budowa placu zabaw dla dzieci Miechocinie,
- Parking dla samochodów osobowych i dostawczych na Wielopolu,
- Modernizacja Placu Zabaw Przedszkola nr 15 przy ul. Św. Barbary na osiedlu Siarkowiec,
- Ładne centrum Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega.

Największa frekwencją wyborczą odnotowano w osiedlu Sobów, gdzie do urny poszło 71% osób uprawnionych. Najniższa zaś w osiedlu Serbinów i Przywiśle, gdzie głosowało jedynie 3% uprawnionych mieszkańców.

W załączeniu wyniki głosowania oraz frekwencja.

W załaczniku regulamin Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok wraz ze wzorem karty do głosowania, wynik weryfikacji zgłoszonych projektów oraz wyniki głosowania.

Lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2017 rok (projekty ogólnomiejskie i osiedlowe zaopiniowane pozytywnie i negatywnie).

Ogłoszenie konsultacji społecznych dla części budżetu miasta Tarnobrzega na 2017 rok - zwanej budżetem obywatelskim

Ogłoszenie konsultacji społecznych dla części budżetu miasta Tarnobrzega na 2017 rok - zwanej budżetem obywatelskim.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
regulamin_budzetu_obywatelskiego_na_2017_rok.pdf
Regulamin przeprowadzania budżetu obywatelskiego na 2017 rok
pdf
Pobierz plik:
tbo_na_2017_uchwala_rm_z_zalacznikami.pdf
Uchwała RM z załącznikami (regulamin, formularze, karty do głosowania)