Zarząd Osiedla Siarkowiec

Rada i Zarząd Osiedla Siarkowiec

1.      Łukasz Nowak- Przewodniczący Zarządu Osiedla Siarkowiec

2.      Zofia Gancarz

3.      Jan Grębowiec

4.      Łukasz Jajko

5.      Marcin Kuszaj

6.      Jan Myszka

7.      Mariusz Myszkowski