MOSiR

 

Od 1 lutego 2012 roku w Tarnobrzegu funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wcześniej placówka działała pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu. Została ona utworzona 1 października 1975r. Decyzją nr 16/75 z dnia 30 września Prezydent Miasta dokonał przekształcenia istniejącego w Tarnobrzegu Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła”.

Ośrodek został powołany jako zakład budżetowy Terenowego Organu Administracji Państwowej – Miasta Tarnobrzega podporządkowany Prezydentowi Miasta.

W pierwszych trzech latach funkcjonowania OSIR zajmował się między innymi administracją obiektem turystycznym, jakim był pawilon noclegowy typu „Mazowsze”, zwany Domem Wycieczkowym, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi jak również zagospodarowaniem terenu który władze miasta przeznaczyły na „Park Nadole”.

Obiekt turystyczny, jakim był pawilon noclegowy typu „Mazowsze” wraz z zapleczem magazynowym i stróżówką zlokalizowane były przy ul. Przy Zalewie 1 pod skarpą w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1, klasztoru O.O. Dominikanów i ogrodów działkowych.

Ponadto do zadań OSIR-u należało świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji oraz innych usług z tym związanych.

Dnia 26 lipca 1978 Prezydent Miasta Zarządzeniem nr 20 zmienił Zarządzenie nr 16/75
w ten sposób, że począwszy od dnia 01.08.1978r. Kierowanie działalnością dotychczasowych biur zakwaterowań należących do OSIR w Tarnobrzegu przeszło do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu wraz z majątkiem
i zobowiązaniami w tym zakresie.

Postanowiono wówczas, że pracami OSIR w Tarnobrzegu kierować będzie Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Tarnobrzegu.

Zmieniono również przedmiot działania OSIR.

Od 1978r przedmiotem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji było wykonywanie zadań organizacyjno-inwestycyjnych w zakresie budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Zwierzyniec” i terenu rekreacyjnego „Park Nadole” oraz organizacja imprez masowych o charakterze sportowym.

W 1985 roku rozpoczęto rozbudowę Domu Wycieczkowego, inwestorem bezpośrednim była Miejska Rada Narodowa, w 1986 roku funkcję tę przejął Ośrodek Sportu i Rekreacji, a rolę inwestora zastępczego pełnił Urząd Miejski w Tarnobrzegu.

W latach 1985-1991 roboty były prowadzone przez różnych wykonawców, systemem prac zleconych oraz systemem gospodarczy.

Projekt rozbudowy obejmował budowę dwóch pawilonów hotelowych typu „Mazowsze”

(szkieletowa konstrukcja drewniana) w ten sposób aby z istniejącym pawilonem utworzył dziedziniec zamknięty z trzech stron. Wszystkie pawilony miały być połączone w jedną całość murowanymi przewiązkami.

Wraz z rozpoczęciem w Polsce transformacji ustrojowej od roku 1989 i wyborach nowych władz samorządu terytorialnego 27 maja 1990 r rozpoczęły się istotne zmiany strukturalno-organizacyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Wraz z powołaniem nowego Dyrektora OSIR-u w grudniu 1990 roku Prezydent Miasta postawił zadanie dokończenia inwestycji. Inwestycja prowadzona od 1985 roku została zakończona i od września 1993 Hotel Nadwiślański został oddany do użytku. Generalnym wykonawcą hotelu w latach 1992-1993 była tarnobrzeska firma budowlana „BudoCop”.

W trakcie przedłużającej się rozbudowy hotelu, w projekcie z 1985r dokonano wielu zmian.

W rezultacie wybudowano pawilon murowany,dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. Pokoje jednoosobowe i część dwuosobowych wyposażono w łazienki, natomiast pozostałe i trzyosobowe w umywalki. Urządzono również trzy apartamenty dwupokojowe.

Łącznie Hotel Nadwiślański posiada 35 miejsc noclegowych. W obiekcie znajduje się kawiarnia „Drink-bar” na 40 osób, grill, miejsce na ognisko i parking.

Przy hotelu funkcjonuje stacja turystyczna na 25 osób.

W 2000 roku Wojewoda Podkarpacki zaszeregował Hotel Nadwiślański i nadał kategorię dwie gwiazdki.

Pod koniec 1993 roku rozpoczęły się negocjacje Prezydenta Miasta, KiZPS „Siarkopol” i Klubu Sportowego „Siarka” mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przyszłość obiektów sportowych będących w użytkowaniu Klubu Sportowego.

W maju 1996 r dokonano pierwszego etapu komunalizacji obiektów sportowych w ramach którego przekazano miastu: basen kryty, halę sportową (małą), basen letni (odkryty), kotłownię basenu letniego, szatnie basenu letniego i kort do tenisa ziemnego.

W tym samym miesiącu Prezydent Miasta przekazał skomunalizowane obiekty w zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Przyjęte obiekty były w znacznym stopniu wyeksploatowane i wymagały natychmiastowego remontu. Najpilniej remontu i modernizacji wymagał basen kryty.

Niezwłocznie wykonano dokumentację i rozpoczęto I etap modernizacji basenu. Prace sfinansowano z budżetu miasta i dotacji UKFiT (po 50%).

Modernizacja obejmowała technologię uzdatniania wody, uszczelnienie niecki specjalną folią oraz wyłożenie ceramiką obrzeży basenu. Prace I etapu zakończono w 1998 roku.

II etap modernizacji obiektów sportowych zrealizowano w latach 2000-2003 z funduszy miasta Tarnobrzega i dotacji UKFisu. Prace obejmowały wymianę parkietu, okien i ocieplenie sali sportowej oraz rozbudowę pływalni krytej.

W trakcie modernizacji pływalnię wzbogacono o brodzik 10m x 5,5m, zainstalowano masaże wodne (wąski i szeroki) gejzer powietrzny, tajfun wodny, zjeżdżalnię o dł. 62m, dwie czteroosobowe niecki jaccuzi, sześcioosobową saunę fińską i nowoczesny bufet.

W ramach prowadzonej inwestycji wykonano siłownię o pow. 385m2 wyposażoną w nowoczesny sprzęt, klimatyzację i zaplecze szatniowo-sanitarne.

Zmodernizowany basen i siłownię udostępniono mieszkańcom Tarnobrzega 1 lutego 2004 roku.

Na mocy Porozumienia z dnia 5 sierpnia 2002 roku Prezydent Miasta przekazał w Zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu Halę Sportowo-Widowiskową wraz z parkingiem o nawierzchni betonowej, przewiązką łączącą halę z pływalnia oraz drogami dojazdowymi od ul. Kochanowskiego i 1-go Maja, którą Klub Sportowy „Siarka” przekazał na rzecz miasta Tarnobrzega.