2019

Lista zwycięskich projektów Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wybranych do realizacji w ramach budżetu miasta Tarnobrzega na 2019 rok
Szacunkowy koszt każdego projektu, wskazany  w formularzyu zgłoszenia, wynosi 100 000,00 zł

Tytuł projektu obywatelskiego

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Dzikowska. Doświetlenie ulicy Alfreda Freyera.

Osiedle Podłęże

Zadanie przewiduje wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z realizacją montażu 8 sztuk słupów  z oprawami LED ul. Dzikowskiej, oraz doświetlenie ul. Freyera poprzez montaż 2 słupów.

Remont alejki - chodnik od strony cmentarza kom. w rejonie ul. Skalna Góra, poziom niższy.

Osiedle Przywiśle

Zadanie przewiduje remont alejki w rejonie ul. Skalna Góra, od strony cmentarza komunalnego w kierunku Obelisku Por. Sarny.

Siłownia napowietrzna.

Osiedle Nagnajów

Zadanie przewiduje budowę siłowni napowietrznej przy placu zabaw na os. Nagnajów z 6 urządzeniami na słupie do ćwiczeń, dwiema ławkami parkowymi, stojakiem na rowery  oraz solarną lampę oświetleniową.

III Etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików.

Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje wykonanie III etapu rewitalizacji odcinka drogi gruntowej, utworzenia ciągu pieszo- rowerowego od Muzeum Przemysłu Siarkowego do Parku Dzikowskiego, na długości od 0 + 500 do 0 + 720, tj. 220mb.

Odwodnienie ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią.

Osiedle Sielec

Zadanie przewiduje wykonanie odwodnienia ulicy Kąpielowej od skrzyżowania z ul. Sielecką do skrzyżowania z ul. Sowią, poprzez wykonanie przykanalika z PCV, ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz wykonanie zjazdów z posesji.

Plac zabaw APR ,,Stawik”.

Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie pomostu nad stawem, toru przeszkód, ścieżki zdrowia oraz odmulenia stawu w ramach ostatniego etapu projektu - Plac zabaw ARP ,,Stawik”.

Wykonanie mini boiska i alejki na Placu Górnika.

Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje wykonanie mini boiska oraz alejek na Placu Górnika.

Miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje montaż urządzeń do siłowni na powietrzu, ławek ogrodowych, stołu do gry w szachy lub warcaby, chodnik dla pieszych z kostki brukowej oraz oświetlenie miejsca rekreacji wraz monitoringiem na terenie pomiędzy blokami mieszkalnymi ulicy Dekutowskiego  12 i 14.

Odrestaurowane centrum Mokrzyszowa - Budowa parkingu na działce ewid. nr 1222/1 oraz remont elewacji budynku Domu Ludowego.

Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje wykonanie parkingu w centrum Mokrzyszowa przy ul. Chrobaka, remont elewacji budynku Domu Ludowego oraz nasadzenia i rabaty kwiatowe w obrębie planowanego parkingu oraz na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Zamkową.

Budowa integracyjnego placu osiedlowego.

Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje zakup i montaż zestawów zabawowych na plac osiedlowy. Przewiduje się wyposażenie placu w urządzenia przeznaczone dla dzieci z  niepełnosprawnością ruchową na działce nr ewid. 1237/99.

Sobów - Osiedle Marzeń - II Etap.

Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje wykonanie II etapu projektu - nowe aleje spacerowe z kostki betonowej wraz z obiektami małej architektury.

Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika.

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje rozbudowę placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, huśtawek itp. przy blokach nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika.

Budowa chodnika przy ul. Błonie, zgodnie z projektem przebudowy ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach.

Osiedle Ocice

Zadanie przewiduje budowę ciągu pieszego zgodnie z projektem przebudowy ul. dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ulicy Ocickiej, oraz zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko sportowe                       w Ocicach.

Remont ul. Łokietka etap III - Parkingi, Ulica.

Osiedle Piastów

Zadanie przewiduje dalszy etap remontu ulicy Łokietka - parkingi, ulica.

Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów.

Osiedle Zakrzów

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu po zasypanym zbiorniku wodnym  poprzez wyłożenie przynajmniej połowy terenu kostką brukową, pozostała część terenu zostanie wyłożona włókniną ogrodową i wysypana kamieniem rzecznym.    Na terenie wyłożonym kostką umieszczone zostaną 3 różnej wielkości i koloru betonowe kule. Na obrzeżach terenu zostaną posadzone rośliny ozdobne i drzewa klombowe.

Rodzinny park rekreacji na osiedlu Miechocin.

Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje budowę altany ogrodowej wraz z grillem, wykonanie alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów na działce ewid. nr 403/2.

 

Protokół z wynikami głosowania nad projektami Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

7 września odbyło się głosowanie nad projektami Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego w osiedlach Wielopole, Siarkowiec i Serbinów. Wyłonione przez mieszkańców projekty znajdą się w budżecie miasta na 2019 rok. 

Lp.

Osiedle SERBINÓW

Ilość oddanych głosów

1.

Budowa integracyjnego placu osiedlowego.

Zadanie przewiduje zakup i montaż zestawów zabawowych na plac osiedlowy. Przewiduje się wyposażenie placu w urządzenia przeznaczone dla dzieci z  niepełnosprawnością ruchową na działce nr ewid. 1237/99.

53

2.

Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Serbinów, trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Kwiatkowskiego (obok sklepu Dao, oraz naprzeciw Parku Handlowego), Orzeszkowej (przejście od ulicy Sikorskiego).

26

3.

Budowa placu zabaw na terenie starego placu przy blokach na ul. Kwiatkowskiego 23 i 25. 

Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci przy blokach 23 i 25 na ul. Kwiatkowskiego. Plac zabaw zawierałby zestaw zabawowy, sprawnościowy, wspinaczkowy, huśtawkę wahadłowa podwójną, huśtawkę wagonową, karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na śmieci  i tablice informacyjną oraz monitoring.

14

4.

Budowa placu zabaw między ul. Sienkiewicza
a blokiem 63 przy tej ulicy.

Zadanie przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci na ulicy Sienkiewicza przy bloku nr 63. Plac zabaw zawierałby zestaw zabawowy, sprawnościowy, wspinaczkowy, huśtawkę wahadłowa podwójną, huśtawkę wagonową, karuzelę, piaskownicę, ławki parkowe, kosz na śmieci i tablice informacyjną oraz monitoring.

9

Lp.

Osiedlu SIARKOWIEC

Ilość oddanych głosów

1.

Rozbudowa placu zabaw przy blokach nr 4 i 6 na ulicy Kopernika.

Zadanie przewiduje rozbudowę placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, huśtawek itp. przy blokach nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika.

148

2.

Remont chodnika wzdłuż ul. Św. Barbary, prawa strona do ul. Sikorskiego.

Zadanie przewiduje remont chodnika wzdłuż ulicy Św. Barbary po prawej stronie w kierunku od Budowlanki do ulicy Sikorskiego (działka gminna 1890/10).

43

3.

Budowa alejki spacerowej przez działki.

Zadanie przewiduje budowę alejki spacerowej z kostki brukowej od skrzyżowania z ulicą Św. Barbary na długości 300 m.

39

4.

Skwer KOPERNIK.

Zadanie przewiduje  utworzenie skweru za parkingiem i placem zabaw na terenie zielonym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 3. Skwer wyposażony będzie w ławki, latarnie. Wykonanie alejek z kostki brukowej.

34

5.

Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Siarkowiec trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową.

Bezpieczne przejścia obejmą ulice: 11 listopada (obok kiosku), Kopernika (obok MOPR-u), Kurasia (przejście w kierunku ul. Słonecznej).

24

6.

Remont chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej.

Zadanie przewiduje remont chodnika przy ul. Marii Konopnickiej w technologii kostki brukowej
na działce ewid. nr 1779.

15

Lp.

Osiedlu WIELOPOLE

Ilość oddanych głosów

1.

Miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Zadanie przewiduje montaż urządzeń do siłowni na powietrzu, ławek ogrodowych, stołu do gry w szachy lub warcaby, chodnik dla pieszych z kostki brukowej oraz oświetlenie miejsca rekreacji wraz monitoringiem na terenie pomiędzy blokami mieszkalnymi
ulicy Dekutowskiego 12 i 14.

213

2.

Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu.

Zadanie przewiduje zmodernizowanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, polegającego na zamontowaniu nowych sprzętów do zabaw, wymianie nawierzchni chodnikowej, zadaszenia piaskownicy, montażu nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, zagospodarowania terenu zielonego poprzez nasadzenia krzewów oraz monitoringu ogrodu przedszkolnego.

155

3.

Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Zadanie przewiduje utworzenie na os. Wielopole trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia te będą wyposażone w aktywne, punktowe, świecące po zmroku elementy odblaskowe LED oraz warstwę antypoślizgową. Bezpieczne przejścia obejmą ulice: Mickiewicza (obok PTTK), Targowa (obok cmentarza wojennego), Wyspiańskiego (obok Urzędu Skarbowego).

19

Wyznaczenie siedzib lokali dla przeprowadzenia głosowania

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie wyznaczenia siedzib lokali, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Siedziby lokali znajdą się w poniższych budynkach:

1. Osiedle Serbinów - Szkoła Podstawoa nr 10 - ul. Dabrowskiej 10,
2. Osiedle Siarkowiec - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 - ul. Św. Barbary 1B,
3. Osiedle Wielopole - Szkoła Podstawowa nr 10 (dawne Gimnazjum nr 3) - ul. Dekutowskiego 17.

W wymienionych osiedlach głosować można będzie na projekty dotyczące tylko osiedli, w których odbywa się głosowanie. W pozostałych osiedlach głosowania nie przeprowadza się, ponieważ dla tych osiedli zgłosozne zostały tylko pojedyncze projekty, które automatycznie wchodzą do budżetu Miasta Tarnobrzega na 2019 rok.

Wyniki weryfikacji projektów Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

Wyniki weryfikacji projektów Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 14 września Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, ogłosiła listę projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie wraz z ich opisami.

W załączniku zamieszczona została lista projektów zaopiniowana pozytywnie oraz negatywnie wraz z opisami projektów.

Głosowanie nad projektami zweryfikowanymi pozytywnie nastąpi 7 października. Wyniki wyboru dokonanego przez mieszkańców Tarnobrzega ogłoszone zostaną do 15 październiak 2018 roku. W osiedlach, w których zgłoszony został tylko jeden projekt nie bedzie przeprowadzane głosowanie. Projekt ten automatycznie wejdzie do budżetu miasta na 2019 rok.

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na 2019 rok


 

Formularz zgłaszania projektów

W załączniku formularz zgłoszenia projektu do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wraz z listą mieszkańców Miasta Tarnobrzega popierających ten projekt.

Harmonogram Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

do 31 lipca 2018 r.- zgłaszanie projektów,
od 1 sierpnia do 14 września 2018 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
do 24 września 2018 r.- ogłoszenie list projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,
do 17 września 2018 r.- powołanie Osiedlowych Komisji Wyborczych przez organy wykonawcze Osiedli,
7 października 2018 r.- głosowanie  w wyznaczonych lokalach w godz. od 800 do 1400,
od 8 do 12 października 2018 r.- przeliczenie głosów przez Komisje Skrutacyjną,
do 15 października 2018 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Regulamin Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Załacznik do uchwała nr LVII/613/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2019 rok - regulamin.