Parafie

Parafie miasta Tarnobrzega


Klasztor i Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu
ul. Kościuszki, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 42 53
Przeor i proboszcz: o. Karol Wielgosz OP
e-mail: dominikanie // tarnobrzeg.tpnet.pl
www.tarnobrzeg.dominikanie.pl

Parafia p.w. Świętej Barbary
ul Św. Barbary 26, 39-400 Tarnobrzeg
Proboszcz: ks. parł. Stanisław Bar
e-mail: barbara // sandomierz.opoka.org.pl
www.sw-barbara.sandomierz.opoka.org.pl

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Tarnobrzeg – Serbinów
ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67
Proboszcz: ks. prał. dr Jan Biedroń
e-mail: janbie // sandomierz.opoka.org.pl
www.serbinow.sandomierz.opoka.org.pl

Parafia Miłosierdzia Bożego Tarnobrzeg – Dzików
ul. Konfederacji Dzikowskiej 3, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 512 990 538
Proboszcz: ks. kan. Jan Zając
e-mail: parafiamilosierdzie // gmail.com
www.parafiamilosierdzie.tbg.net.pl


Parafia św. Marii Magdaleny Tarnobrzeg – Miechocin
ul. Mickiewicza 93, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 76 07
Proboszcz: ks. kan. dr Mariusz Telega
e-mail: futbron // sandomeirz.opoka.org.pl
parafiamiechocin.tbg.net.pl​

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Chrystusa Króla
ul. Niepodległości 9, 39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 822 43 22
Proboszcz: ks. kan. mgr Adam Marek
Wikariat tel: 15 822 92 54
e-mail: chrkrolatbg // sandomierz.opoka.org.pl
www.chrkrola.tbg.net.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza
ul. Sienkiewicza 213, 39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 823 60 46
Proboszcz: ks. kan. mgr lic. Wojciech Adamczyk
e-mail: wojada2 // op.pl
www.dobregopasterza.manifo.com

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Przemysłowa 37, 39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 822 81 91, 15 847 06 22
Proboszcz: ks. kan. Jan Kaszewicz
www.diecezjasandomierska.pl/parafie/dekanaty/17-24/tarnobrzeg/316-tarnobrzeg-nawiedzenia-nmp

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Gertrudy i Św. Michała
ul. Piętaka 46, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 641 59 58
Proboszcz: ks. kan. dr Dariusz Woźniczka
www.parafiawielowies.pl

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu
ul. Kościelna, 39-400 Tarnobrzeg
tel:15 641 26 89
Proboszcz: ks. kan. mgr Andrzej Maczuga
e-mail: sobow // sandomierz.opoka.org.pl
www.sobow.sandomierz.opoka.org.pl