Małe granty


Oferty z własnej inicjatywy na 2022 rok


 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym z zakresu zapobiegania uzależnieniom

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych na zadania z zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2022 rok


Oferty z własnej inicjatywy na 2021 rok


 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Akademiia Seniora w Tarnobrzegu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Akademiia Seniora w Tarnobrzegu.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym z zakresu pomocy społecznej na 2021 r.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Esteka w Tarnobrzegu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Esteka w Tarnobrzegu.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnobrzegu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnobrzegu.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - KS Siarka Tarnobrzeg

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - KS Siarka Tarnobrzeg.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klasztor O.O. Dominikanów w Tarnobrzegu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Koncert Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej  - Klasztor O.O. Dominikanów w Tarnobrzegu.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt na 2021 r.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2021 rok.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polskiego Czerwonego Krzyża Oddzaił w Kielcach

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polskiego Czerwonego Krzyża Oddzaił w Kielcach.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Klubu Tenisa Stołowego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Klubu Tenisa Stołowego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UKS Delfin

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UKS Delfin.

Uprtoszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Ocice

Uprtoszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Ocice.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy z zakresu kultury na 2021 r.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych na zadania z zakresu kultury na 2021 rok.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Nasz Sobów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Nasz Sobów.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy z zakresu zapobiegania zjawiskom patologicznych w 2021 r.

Ogłoszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym na 2021 rok.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Tarnobrzeski Klub Karate

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -Tarnobrzeski Klub Karate.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UOKS Junior Zakrzów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UOKS Junior Zakrzów.

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu

Uproszczona oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Grupa Ratownictwa

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenia Grupa Ratownictwa.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie ESTEKA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie ESTEKA.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych Oddział w Tarnobrzegu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych Oddział w Tarnobrzegu.

Ogłoszenie naboru ofert na przeciwdziałanie COVID-19 w trybie pozakonkursowym

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Aktywne Podkarpacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Aktywne Podkarpacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii Miłosierdzia Bożego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii Miłosierdzia Bożego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Biegacza Witar w Tarnobrzeg

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Biegacza Witar w Tarnobrzeg.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS HETMAN

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS HETMAN.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

Ogłaszenie naboru ciągłego ofert składanych z własnej inicjatywy z zakresu sportu i turystyki

Ogłasza się rozpoczęcie naboru ciągłego ofert, składanych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Tarnobrzega, na zadania z zakresu sportu i turystyki, określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.


Oferty z własnej inicjatywy na 2020 rok


 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Equela Sp. z o.o. - tryb art. 19a

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Equela Sp. z o.o. - tryb art. 19a

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Esteka - tryb art. 19a

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Esteka - tryb art. 19a

Oferta Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w Kielcach

Oferta Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w Kielcach.

Zarządzenie w sprawie ubiegania się o dotacje celowe z zakresu kultury

Zarządzenie w sprawie ubiegania się o dotacje celowe na działania pożytku publicznego z zakresu kultury, realizowane w 2020 roku i udzielane w trybie pozakonkursowym.

Ogłoszenie naboru ciągłego na ubieganie się o dotacje clelowe z zakresu sportu i turystyki na 2020 rok

Nabór ofert rozpoczyna się z dniem 20 maja 2020 r. i trwa do wyczerpania puli środków na zadania z zakresu sportu i turystyki. Środki przeznaczone na zlecanie zadań publicznych wynoszą 73 400,00 zł.


Oferty z własnej inicjatywy na 2019 rok


 


Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w trybie art. 19a
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego na zadanie: „Szkolenia seniorów w zakresie umiejętności porozumiewania się oraz umiejętności pracy w grupie.”
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 25 listopada 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z  Uniwersytetem Trzeciego Wieku zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta spółki EQUELA sp. z o.o. w trybie art. 19a
Oferta spółki EQUELA sp. z o.o. pn.: „Koncert Bożonarodzeniowy”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 25 listopada 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze spółką EQUELA sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Stowarzyszenie ESTEKA w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia ESTEKA pn.: „Jarmark Bożonarodzeniowy”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 25 listopada 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem ESTEKA zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Tarnobrzeski Klub Fantastyki „Tirisfal” trybie art. 19a
Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Fantastyki „Tirisfal” na zadanie pn. „Warsztat Świętego Mikołaja”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 19 listopada 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z  zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę” w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę” pn.: „Organizacja konferencji „Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami – teraźniejszość i przyszłość” edycja 2019.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 15 listopada 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji „Bo mogę”, zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia „Copernicus” trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenie „Copernicus” na zadanie pn. „Koncert niepodległościowy. „Wolność. Kocham  i rozumiem”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 12 listopada 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z  zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia „Ocicanki” trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenie „Ocicanki” na zadanie pn. „Dzień Seniora”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 12 listopada 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z  zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego w Tarnobrzegu, w trybie art. 19a
Oferta Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego w Tarnobrzegu na zadanie: „Rok Wojciecha Wiącka”
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 14 października 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Towarzystwem Numizmatycznym  zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych „Dragon” w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych „Dragon” na zadanie „Prezentacja gry strategicznej Wrzesień 1939 ”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 25 września 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Modelarzy Redukcyjnych „Dragon” zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia Nasz Sobów w Tarnobrzegu w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia Nasz Sobów w Tarnobrzegu na zadanie „Święto pieczonego ziemniaka”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 5 września 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Nasz Sobów w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg w trybie art. 19a
Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg na zadanie „VI Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 30 sierpnia 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Kajakowym Jezioro Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w trybie art. 19a
Oferta UKS „Delfin” na zadanie „III Długodystansowe Zawody Pływackie na Jeziorze Tarnobrzeskim im. Józefa Salika”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 23 sierpnia 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Uczniowskim Klubem Sportowym „Delfin  zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia PLUS w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia „PLUS” na zadanie „Wakacyjny Piknik ”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 21 sierpnia 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem „Plus” zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę” w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę” pn.: „Warsztaty dla opiekunów rodzinnych w ramach kampanii społecznej – „Opiekun rodziny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w
domach”. 
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 sierpnia 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji „Bo mogę”, zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg w trybie art. 19a
Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg na zadanie „Mistrzostwa Polski Bydgoszcz 2019”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 06 sierpnia 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Kajakowym Jezioro Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu


Oferta IKS Tarnobrzeg w trybie art. 19a
Oferta Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg na zadanie „XIII Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2019”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 23 lipca 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z IKS Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia Katana Tarnobrzeg w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia  Katana Tarnobrzeg na zadanie „Dziki Zachód nad Jeziorem”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 17 lipca 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Katana Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta OKS Koniczynka Ocice trybie art. 19a
Oferta Osiedlowego Klubu Sportowego „Koniczynka” Ocice na zadanie „25 lecie OKS Koniczynka Ocice”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 11 lipca 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z OKS Koniczynka Ocice zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego w trybie art. 19a
Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego na zadanie: „Kolonijno-wypoczynkowy turniej szachowy w Rudniku nad Sanem”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 1 lipca 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Klubem Szachowym zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Fundacji Kuźnia Talentów Artystycznych w trybie art. 19a
Oferta Fundacji Kuźnia Talentów Artystycznych na zadanie: „Półkolonie artystyczne”
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 1 lipca 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Fundacją Kuźnia Talentów Artystycznych zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Dragon w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych Dragon w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie „Turniej Ligii „Gry strategicznej Wrzesień 1939”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 czerwca 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Modelarzy Redukcyjnych Dragon zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w trybie art. 19a
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego na zadanie: „Piknik sportowo rekreacyjny nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 3 czerwca 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art. 19a
Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu na zadanie: „Organizacja rodzinnego pikniku wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 31 maja 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich  Diecezji Sandomierskiej zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art. 19a
Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Taneczna podróż po Europie”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 27 maja 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z  zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej na zadanie: „XXV Familiada Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 23 maja 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich  Diecezji Sandomierskiej zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia „Nasz Sobów” w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenie „Nasz Sobów” na zadanie „Taneczna podróż po Europie”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 17 maja 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z  zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia chóralnego „Chór Dominikański” w Tarnobrzegu w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia chóralnego „Chór Dominikański” w Tarnobrzegu na zadanie „Uhonorowanie Roku Moniuszkowskiego”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 15 maja 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem chóralnym „Chór Dominikański, zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Stowarzyszenia - Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej. Koło przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu -Sobowie w trybie art. 19a
Oferta Stowarzyszenia - Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej. Koło przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu-Sobowie na zadanie „Całodniowy piknik rodzinny mieszkańców Tarnobrzega”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 15 maja 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem - Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej. Koło przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu - Sobowie zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg w trybie art. 19a
Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg na zadanie „35 Długodystansowe Mistrzostwa Polski. Ogólnopolskie regaty długodystansowe dzieci - Wolsztyn ”. 
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 13 maja 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Kajakowym Jezioro Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Tarnobrzegu w trybie art. 19a
Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Tarnobrzegu na zadanie pn. „Wycieczka integracyjna”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 5 kwietnia 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.


Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg w trybie art. 19a
Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg na zadanie „II Mistrzostwa Polski w Wiosłowaniu na Ergometrach”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 31 stycznia 2019 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Kajakowym Jezioro Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferty z własnej inicjatywy na 2018 rok


 

Oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia Fitneska na zadanie pn. „Informatyczny budzik w Tarnobrzegu”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 17 grudnia 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Fitneska zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia SIiTG Oddział Tarnobrzeg w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia SIiTG Oddział Tarnobrzeg na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji górniczych”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 23 listopada 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem SIiTG Oddział Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg; w trybie art. 19a

Oferta Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg; Al. Niepodległości 2; 39-400 Tarnobrzeg. na zadanie pn. „Siarkowe Mikołajki na sportowo IV”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 23 listopada 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Sportowym Siarka Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Przedsiębiorstwa społecznego Equela Sp. z o.o. w Tarnobrzegu w trybie art. 19a.

Oferta Przedsiębiorstwa społecznego Equela Sp. z o.o. w Tarnobrzegu na zadanie pn. „Promocja turystyczna Tarnobrzega”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 21 listopada 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Przedsiębiorstwem społecznym Equela Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu w trybie art. 19a.

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu na zadanie pn. Impreza artystyczno-rekreacyjna „XV Parada Mikołajów”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 21 listopada 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem ESTEKA w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w trybie art. 19a

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie „Obchody 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz jubileusz 50 lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Barburka” w Tarnobrzegu.”

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 31 października 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Podkarpackim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu na zadanie „Zakończenie lata. I Tarnobrzeski Bieg RUN-Fit KIDS Fitneska o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 27 września 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Fitneska w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg w trybie art. 19a

Oferta Klubu Kajakowego Jezioro Tarnobrzeg na zadanie „Kajak dla wszystkich”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 4 lipca 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Kajakowym Jezioro Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta UKS Delfin w Tarnobrzegu; w trybie art. 19a

Oferta UKS Delfin w Tarnobrzegu; Al. Kochanowskiego 1; 39-400 Tarnobrzeg. na zadanie pn. „II Długodystansowe Zawody Pływackie na Jeziorze Tarnobrzeskim im. Józefa Salika na 425-lecie Miasta Tarnobrzega”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 28 czerwca 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z UKS Delfin w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Tenisowego w trybie art. 19a

Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Tenisowego na zadanie „Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym, z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, drogą do zdrowia i harmonijnego rozwoju fizycznego”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 22 czerwiec 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Klubem Tenisowym zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu na zadanie „Bieg z przeszkodami RUN-Fit o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 25 maja 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Fitneska w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A. w trybie art. 19a

Oferta Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A. na zadanie „Finał Mistrzostw Polski – udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski U16 Mężczyzn w Koszykówce”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 24 maja 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Koszykarskim Klubem Sportowym Siarka Tarnobrzeg S.A. zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „ESKA” w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „ESKA” w Tarnobrzegu na zadanie „Udział w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Katowice 2018”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 18 kwietnia 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Uczniowskim Klubem Sportowym „ESKA” zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 18 kwietnia 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia Fitneska w Tarnobrzegu na zadanie „Gry i zabawy ruchowe w plenerze podczas Dnia Dziecka i Dni Tarnobrzega”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 18 maja 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Fitneska w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 15 maja 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia Rodzin katolickich na zadanie „XXIV Familiada Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 14 maja 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A.

Oferta Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A. w trybie art. 19a

Oferta Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A. na zadanie „Grajmy dalej –organizacja turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski U16 Mężczyzn”. 
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 07 maja 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Koszykarskim Klubem Sportowym Siarka Tarnobrzeg S.A. zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


 

Oferta Klubu Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg

Oferta Klubu Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg w trybie art. 19a

Oferta Klubu Kajakowego „Jezioro” Tarnobrzeg na zadanie „Chcemy pływać – 34 Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski i 33 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (U23) i MP Młodziaków”.
Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 07 maja 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Kajakowym „Jezioro” Tarnobrzeg zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


 

Oferta Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego w Tarnobrzegu

Oferta Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego w Tarnobrzegu; w trybie art. 19a

Oferta Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego w Tarnobrzegu; Al. Niepodległości 4; 39-400 Tarnobrzeg. na zadanie pn. „Hieronim Dekutowski i 425 lecie miasta – upamiętnienie wydarzeń historycznych”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 12 kwietnia 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A.

Oferta Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg S.A. na zadanie „Chcemy grać – udział w rozgrywkach szczebla centralnego, ćwierćfinał Mistrzostw Polski U16 Mężczyzn”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 11 kwietnia 2018 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Koszykarskim Klubem Sportowym Siarka Tarnobrzeg S.A. zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Klubu Biegacza WITAR w trybie art. 19a

Oferta Klub Biegacza WITAR na zadanie „Sztafeta pamięci Alfreda Freyera”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 30 listopada 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Klubem Biegacza WITAR zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego w trybie art. 19a

Oferta Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego na zadanie „Aktywizacja i integracja środowiska seniorów poprzez promocje historycznych postaci i wydarzenia sportowe związane z Tarnobrzegiem.”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 23 listopada 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Towarzystwem Historycznym zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu na zadanie „Impreza sportowo-rekreacyjna XIV Parada Mikołajów”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 24 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem ESTEKA zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w trybie art. 19a

Oferta Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II na zadanie pn.: „Archipelag Skarbów”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 24 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Fundacją Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu na zadanie „Wsparcie organizacji obchodów 11 Listopada”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem ESTEKA zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w trybie art. 19a

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie „Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa zakończone organizacją uroczystości dla zasłużonych i Honorowych Krwiodawców oraz jubileuszu 10-lecia Młodzieżowego Klubu HDK działającego przy ZSP nr 3 w Tarnobrzegu”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 19 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Podkarpackim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Jacht Klub "Kotwica" w trybie art. 19a

Oferta Jacht Klub "Kotwica" na zadanie IV Jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega o Puchar Prezydenta Miasta

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Jacht Klub "Kotwica" na zadanie IV Jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega o Puchar Prezydenta Miasta. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 12 września 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze stowarzyszeniem Jacht Klub "Kotwica" zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej przy Parafii p.w. MBNP w Tarnobrzegu na zadanie pn. „Piknik Rodzinny – XXIII Familiada”.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej przy Parafii p.w. MBNP w Tarnobrzegu na zadanie „Piknik Rodzinny – XXIII Familiada”. Jeśli w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej przy Parafii p.w. MBNP w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w trybie art. 19a

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w Tarnobrzegu na zadanie „I Długodystansowe Zawody Pływackie na Jeziorze Tarnobrzeskim im. Józefa Salika”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 18 sierpnia 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Uczniowskim Klubem Sportowym „Delfin” zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7,
39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Integracyjnego Klubu Sportowego w trybie art. 19a

Oferta Integracyjnego Klubu Sportowego w Tarnobrzegu na zadanie pn. „XI Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2017”.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Integracyjny Klub Sportowy w Tarnobrzegu na zadanie „XI Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2017”.

Jeśli w terminie do dnia 27 lipca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Integracyjnym Klubem Sportowym w Tarnobrzegu  zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Oddziału Miejskiego PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Oddziału Miejskiego PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu na zadanie pn.: „Wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 lipca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Oddziałem Miejskim PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w trybie art. 19a

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Konferencja Popularno-Naukowa skierowana do środowiska seniorów, opracowanie i wydanie okolicznościowego biuletynu UTW”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 1 czerwca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń”

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” na zadanie „Profilaktyka krokiem do zdrowia”.

Jeśli w terminie do dnia 2 maja 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Amazonek „Pomocna Dłoń”  zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate w trybie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate na zadanie „Przedszkolak karateka”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 22 marca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Klubem Kyokushin Karate zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Siarki Tarnobrzeg SA w trybie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Siarki Tarnobrzeg na zadanie „II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej API CUP w Zakopanem”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 15 marca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Siarką Tarnobrzeg SA zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.