Otwarte konkursy ofert


 

Otwarte konkursy ofert na 2022 rok

 

Ogłoszenie konkursu ofert pn. Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej -Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ogłoszenie konkursu ofert pn. Świadczenei usług opieki wytchnieniowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Świadczenei usług opieki wytchnieniowej.

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia trzech otwartych konkursów ofert

Komunikat Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie:

  • sportu i turystyki
  • kultury
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_52_2022.pdf
Zarządzenie z wynikami otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu kultury.

Pliki do pobrania

docx
Pobierz plik:
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx
formularz oferty - wersja edytowalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Pliki do pobrania

docx
Pobierz plik:
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx
Formularz oferty - wersja edytowalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym.

Pliki do pobrania

docx
Pobierz plik:
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx
Formularz oferty - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej-świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi".

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu przeciwdziałan uzależnieniom...

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu sportu i turystyki

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu sportu i turystyki.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

UWAGA! Wprowadzono dwie zmiany do regulaminu konkursu:

1. Zmiana terminu składania ofert. Termin przedłużony do dnia 1 lutego 2022 r.

2. Rozszerzono katalog wymaganych dokumentów składanych w ramach realizacji zadania związanego z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych.

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 10/2022 z dnia 10 stycznia  2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej pn. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ogłoszenie konkursu na realizację w 2021 r. zadań publicznych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Ogłoszenie konkursu na realizację w 2021 r. zadań publicznych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku".

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty - Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie Miasta Tarnobrzega".

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym".

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej..

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku"


 

Otwarte konkursy ofert na 2021 rok

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Otwarty konkurs ofert na usługę opieki wytchnieniowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Lato w mieście

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym - realizacja akcji "Lato w mieście" w 2021 roku.
Termin składania ofert: do dnia 9 czerwca 2021 roku, do godz. 15.30.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: obozy i kolonie letnie

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym - organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii w 2021 roku.
Termin składania ofert: do dnia 9 czerwca 2021 roku, do godz. 15.30.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: kultura (drugi konkurs)

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury w 2021 roku.
Termin składania ofert: do dnia 9 czerwca 2021 roku, do godz. 15.30.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym pn: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.


Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą:"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie Gminy Tarnobrzeg".


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej".


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu kultury.


Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.


Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym.


Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku".


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym".


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega".


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2021 roku”.

Oferty sporządzone na formularzu, którego wzór określony jest w Rozporządzeniu Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2057), należy składać:

  1. W formie elektronicznej po zarejestrowaniu wnioskodawcy na platformie, za pośrednictwem generatora wniosków witkac.pl (adres: https://www.witkac.pl/strona) oraz
  2. W formie papierowej – wydruk wniosku z generatora witkac.pl – podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

W terminie do dnia 16 listopada 2020 r. do godziny 15:30 na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu/dostarczenia ofert do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega), z dopiskiem na kopercie „PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA TARNOBRZEGA W 2021 ROKU.”


 

Otwarte konkursy ofert na 2020 rok

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury.

Konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizowanie i świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, pn. Organizowanie i świadczenie usług asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega w 2020 r.


Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 05.06.2020 roku do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert pn. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym na 2020 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej- "Organizowanie i świadczenie usług asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega".

Środki przeznaczone na realizację zadania: 219.642,00 zł.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 06.03.2020 roku do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Ogłaszenie konkursu ofert dotyczących organizowania świadczeń specjalistycznych i usług opiekuńczych

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert dotyczących organizowania świadczeń specjalistycznych i usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 264.000,00 zł.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 28.02.2020 roku do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz zaprasza do składania ofert.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 12.000,00 zł.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 26.02.2020 roku do godz. 1530 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2020 – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.” oraz klauzulą „NIE OTWIERAĆ”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie kultury oraz zaprasza do składania ofert.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 80.000,00 zł.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 26.02.2020 roku do godz. 1530 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Oferty należy
składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2020 – KULTURA” oraz klauzulą „NIE OTWIERAĆ”

Nabór kandydatów do oceny ofert z zakresu Ochrony zdrowia

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym w 2020 roku.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ochrona zdrowia i zapobieganie zjawiskom patologicznym W 2020 roku.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 04.02.2020 roku do godz. 1530 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:

Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu). Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Nabór kandydatów do oceny ofert z zakresy sportu i turystyki

Naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki w 2020 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu i turystyki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport i turystyka w 2020 roku.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 06.02.2020 roku do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:

Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Nabór kandydatów do komisji oceniającej oferty z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert za zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 6 lutego 2020 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert (nowy termin 6 luty 2020 r.)

W zwiazku ze zmianą wprowadzona do zarządzenia oglaszającego konkurs ofert wydłużeniu uległ termin składania ofert.

Zmiany:

1. Wprowadzenie możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu. Bez powiadamiania Zleceniodawcy będzie możliwe zwiększenie kosztów do wysokości 20% danej pozycji kosztorysowej.

2. Forma realizacji oferowanego zadania publicznego: wsparcie lub powierzenie (oferent może wybrać czy zadanie będzie realizowane z wkładem własnym, czy bez wkładu własnego, tylko z dotacji).

Rozstrzygnięty został konkurs na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku:

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu
Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego
Kwota dotacji: 599.988,00 zł

Rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie schroniska dla bezdomnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej -zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym:

Nazwa organizacji: Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
Tytuł zadania publicznego: Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg
Kwota dotacji: 500.000,00 zł

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie schroniska dla bezdomnych w 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej- zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2020 – POMOC SPOŁECZNA - PROWADZENIE SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH” wraz z nazwą organizacji (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),

3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku, do godz. 15.30. 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekunczo-wychowawczej w 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej-wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna,   ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „OTWARTY KONKURS OFERT 2020 – POMOC SPOŁECZNA – PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO” wraz z nazwą organizacji (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),

3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku, do godz. 15.30. 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2020 roku.

Oferty sporządzone według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2057), należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 26 listopada 2019 r. do godziny 16:30 na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu/dostarczenia ofert do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega), z dopiskiem na kopercie „PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA TARNOBRZEGA W 2020 ROKU.”
 


Otwarte konkursy ofert na 2019 rok


 

Otwarty konkurs ofert na dotację celową na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotację celową z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie,

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – ZADANIA INNE NIŻ OKRESLONE W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,

3. W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2019 r.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Ogłoszenie i nabór kandydatów do konkursu ofert realizowanych w 2019 roku z zakresu kultury

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie,

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 –„Tarnobrzeska wioska rzemiosł i zawodów tradycyjnych” wraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,

3. W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2019 r.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na organizację akcji: "Lato w mieście" i "Organizacja wypoczynku letniego"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, realizowanych w 2019 roku, z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym na organizację akcji: „Lato w mieście” oraz „Organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii”.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_207_2019.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru "Lato w mieście" - Zarządzenie
pdf
Pobierz plik:
zalacznik_do_zarzadzenia_207.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru "Lato w mieście" - załącznik z wynikami
pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_208_2019.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru "Organizacja wypoczynku letniego w postaci kolonii i obozów" - zarządzenie
pdf
Pobierz plik:
zalacznik_do_zarzadzenia_208.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru "Organizacja wypoczynku letniego w postaci kolonii i obozów" - załącznik z wynikami

Nabór do komisji z zakresu ochrony zdrowia: akcja "Lato w mieście"

Naboru kandydatów do komisji konkursowej z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym: realizacja w 2019 roku akcji „Lato w Mieście”.

Nabór do komisji z zakresu ochrony zdrowia "Organizacja wypoczynku letniego"

Nabór kandydatów do komisji konkursowej z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym na realizacje w 2019 roku zadania: „Organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację akcji "Lato w mieście"

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym: organizacja akcji: „Lato w mieście”, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Oferty konkursowe należy składać:
1. W zamkniętej kopercie,
2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – „LATO W MIEŚCIE” (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),
3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2019 roku, do godz. 15.30.
4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację letnich obozów i kolonii

Ogłoszenie i szczegółowe warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym: „Organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii”, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Oferty konkursowe należy składać:
1. W zamkniętej kopercie,
2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W POSTACI OBOZÓW I KOLONII” (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),
3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2019r. do godz. 15.30.
4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Komunikat Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

Informujemy, że ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 47/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, ulega przesunięciu. Wyżej wymieniony konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 marca 2019 roku.

 

Wyniki oceny formalnej ofert w konkursie z zakresu kultury

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w 2019 roku z zakresu kultury.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w 2019 roku z zakresu sportu i turystyki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w 2019 roku z zakresu ekologii

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w 2019 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu sportu i turystyki.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w 2019 roku z zakresu sportu i turystyki.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Nabór kandydatów do oceniania projektów z zakresu kultury

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok.

Ogłoszenie konkursu ofert realizowanych w 2019 roku z zakresu kultury

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie,

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – KULTURA” wraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,

3. W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2019 r.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Informujemy, że ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 415/2018 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, ulega przesunięciu do dnia 28 stycznia 2019 roku.

Nabór kandydatów oceniających oferty z zakresu sportu i turystyki oraz ekologii

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki oraz  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku dotyczy zadań z zakresu: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny:
a) edukacji ekologicznej;
b) wspierania działań proekologicznych obejmujących m.in. ochronę zwierząt, w tym także zwierząt bezdomnych oraz dziedzictwa przyrodniczego;
c) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony środowiska;
d) utrzymywanie porządku w miejscach atrakcyjnych turystycznie poprzez organizację akcji społecznych uporządkowania terenów, w tym w szczególności terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim, Wisłą, parku Dzikowskim, lesie Zwierzyniec, Kamionka itp.

Oferty konkursowe należy składać:
1. W zamkniętej kopercie,
2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” wraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,
3. W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2019 r.
4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku dotyczy zadań z zakresu: Sportu i turystyki. Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny:
a) Zadania z zakresu sportu:
- wspieranie działań o charakterze rekreacyjno–sportowym;
- wspieranie szkolenia w zakresie sportu;
- organizacja miejskich imprez sportowo–rekreacyjnych;
- promocja tarnobrzeskiego sportu;
- rozwój i upowszechniania sportu w środowisku osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
b) Zadania z zakresu turystyki:
- wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;
- wyznaczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Miasto;
- realizacja projektów mających na celu turystyczną promocję marki Tarnobrzeg, Jeziora Tarnobrzeskiego, Zamku Tarnowskich w Dzikowie itp.;
- realizacja niekomercyjnych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych technik zapisu o tematyce ściśle związanej z Tarnobrzegiem, podnoszących atrakcyjność oferty turystycznej Miasta.

Oferty konkursowe należy składać:
1. W zamkniętej kopercie,
2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – SPORT I TURYSTYKA” wraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,
3. W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2019 r.
4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Nabór kandydatów do oceny ofert w konkursie z zakresu Ochrony zdrowia...

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku dotyczy zadań z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym:
a) Pomoc finansowa w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych,
b) Pozalekcyjne zajęcia sportowe,
c) Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia,
d) Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii,
e) Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość.

Oferty konkursowe należy składać:
1. W zamkniętej kopercie,
2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – „Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),
3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz. 1530.
4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w 2019 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie DPS w 2019 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie na prowadzenie DPS

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie Domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Wyniki oceny formalnej ofert w konkursie na schronisko dla osób bezdomnych

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej -zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg.

Ogłoszenie konkursu ofert oraz nabór na członków komisji oceniających oferty z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – POMOC SPOŁECZNA” wraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2019 r., w  siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych w 2019 roku, trwa od 19.12.2018 r. do 11.01.2019 r. Zgłoszenie należy złożyć lub przesłać na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpłynięcia do Urzędu.

Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w 2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2019 roku”.

Nabór kandydatów do oceny ofert z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie DPS

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie DPS w 2019 roku

Ogłoszenie i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Nabór kandydatów do oceny ofert z zakresu pomocy społecznej

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych, realizowanych w 2019 r. z zakresu pomoc społeczna - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu Gminy Tarnobrzeg.

Otwarty konkurs ofert - schronisko dla osób bezdomnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2019 roku.

Oferty konkursowe należy składać:
- W zamkniętej kopercie.
- Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2019 – POMOC SPOŁECZNA - PROWADZENIE SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”.
- W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 r., godz. 15.30.
- W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Otwarty konkurs - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2019 roku”.

 

Wyniki oceny formalnej ofert - inne niż działania pożytku publicznego

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Nabór kandydatów do oceniania projektów

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Konkurs ofert na zadania inne niż z zakresu działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotację celową z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - schronisko dla osób bezdomnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu Gminy Tarnobrzeg.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Konkurs na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Ocena formalna ofert w konkursie z zakresu ochrony zdrowia - kolonie letnie i lato w mieście

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym w obszarze: Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz akcja lato w mieście.

Ogłoszony został kolejny otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Ogłoszony został również nabór na członków komisji konkursowej oceniających oferty dotyczące ogłoszonego konkursu.

Otwarty konkurs dotyczy akcji lato w mieście oraz organizacji i dofinansowania wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Składanie ofert w konkursie trwa do 18 maja 2018 r. do godz. 15.30.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury.

Wyniki otwartego konkursu z zakresu sportu i turystyki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu sportu i turystyki.

Zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie sportu i turystyki

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 roku w zakresie sportu i turystyki.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok

W załączniku znajdują się dokumenty dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej.

Wyniki oceny formalnej ofert z zakresu sportu i turystyki

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 roku z zakresu sportu i turystyki.

Wyniki oceny ofert z zakresu ekologii...

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w 2018 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wyniki oceny formalnej ofert z zakresu kultury

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Tarnobrzeg w 2018 roku z zakresu kultury.

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Informujemy, że ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 412/2017 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia i szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, ulega przesunięciu. Pierwotny termin ogłoszenia rozstrzygnięcia przypada na dzień 28 lutego 2018 r.

Wyniki otwartego konkursu z zakresu Ochrony zdrowia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, realizowanych w 2018 roku.

Ocena formalna ofert w konkursie z zakresu ochrony zdrowia

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Nabór kandydatów do oceny ofert w konkursie z zakresu kultury

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowanych w 2018 roku, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Nabór kandydatów do oceny ofert w konkursie z zakresu ekologii

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowanych w 2018 roku, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2018 roku z zakresu kultury.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie, 

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2018 – „Kultura” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),

3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018 r.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

5. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ocena formalna ofert w konkursie z zakresu pomocy społecznej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2018 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie, 

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2018 – „Ekologia” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),

3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2018 r.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

5. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie konkursu z zakresu sportu i turystyki

Ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2018 roku z zakresu sportu i turystyki.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie, 

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2018 – „Sporti turystyka” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),

3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2018 r. do godz. 10.00.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

5. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie konkursu z zakresu ochrony zdrowia i zapobieganiu zjawiskom patologicznym

Ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia i zapobieganiu zjawiskom patologicznym.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie, 

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2018 – „Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),

3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 15.30.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

5. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zmiana wysokości środków w konkursie z zakresu pomocy społecznej

W związku z uchwałą budżetową Miasta Tarnobrzega, przyjetą na grudniowej sesji (28.12.2017 r.) przez radnych Tarnobrzega, zmianie uległa wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku.

Zgodnie z regulaminem konkursu (część III) ostateczna kwota środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej ustalona będzie po uchwaleniu budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok. W związku z tym dotychczasową kwotę 145 000,00 zł zastępuje się kwotą 100 000,00 zł, przewidzianą w uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2018 rok.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 22 grudnia 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok. 

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie,

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2018 – POMOC SPOŁECZNA” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,

3. W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2018 r.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Szczegóły konkursu w załaczniku.

 

Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 rok

Harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych wymienionych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Lp.

Zakres otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Planowana kwota przeznaczona na dotacje w 2018 r.

Orientacyjny termin ogłoszenia konkursu

1.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

570 000,00 zł

I połowa stycznia 2018 r.

2.

Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

– kolonie i obozy, „Lato w mieście”

I połowa kwietnia 2018 r.

3.

Pomoc społeczna – zadania jednoroczne

145 000,00 zł

II połowa grudnia 2017 r.

4.

Sport i turystyka

350 000,00 zł

I połowa stycznia 2018 r.

5.

Kultura

70 000,00 zł

II połowa stycznia 2018 r.

6.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

12 000,00 zł

II połowa stycznia 2018 r.

Rostrzygnięcie konkursu ofert z zakresu Ochorny zdrowia (NGO)...

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania patologiom.
Konkurs dotyczył obszarów: Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii oraz Lato w mieście.

Wyniki oceny formalnej ofer z zakresu Ochrony zdrowia...

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 roku z zakresy ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Powołanie komisju oceniającej oferty w konkursie z zakresu Ochrony zdrowia

Powołana została komisja konkursowa, opiniująca oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - "Akcja lato w mieście".

Wyniki konkursu ofert z zakresu Ekologii...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Nabór kandydatów do komisji oceniającej projekty z zakresu Ochrony zdrowia...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Ocena formalna ofert w konkursie z zakresu Ekologii...

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku dotyczy zadań z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym:

a) Lato w mieście,
b) Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznym poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 15.30.

Powołanie komisju oceniającej oferty w konkursie z zakresu Ekologii

Powołana została komisja konkursowa, opiniująca oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w zakresie Ekologii

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Nabór trwa rwa od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu Ekologii

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 15 marca 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na realizacje powyższych zadań zaplanowane zostało 10 000,00 zł. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Kultura

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
wyniki_otwartego_konkursu_ofert_z_zakrs_kultury_2017.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Wyniki oceny formalnej ofert z zakresu: Kultura

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu Kultury.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
wyniki_oceny_formalnej_ofet_kultura.pdf
Wyniki oceny formalnej ofert z zakresu: Kultura

Wyniki otwartego konkursu ofert: Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Plik z tabelami wynikowymi w załączniku.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
wyniki_ochrona_zdrowia_oraz_zapobieganie_patologiom.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym

Wyniki otwartego konkursu ofert: Sport i turystyka

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Sporu i turystyki. Tabele z wynikami konkursu znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
wyniki_konkursu_sport.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu Sportu i turystyki

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: Pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej. Tabele z wynikami konkursu znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
wyniki_konkurs_pomoc_spoleczna.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: Pomoc społeczna

Wyniki oceny formalnej ofert: Sport i turystyka

Lista ofert, które przeszły ocenę formalną w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Sportu i turystyki.

Pliki do pobrania

doc
Pobierz plik:
wynik_oceny_formalnej_sport_i_turystyka-4.doc
Wyniki oceny formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu: Sport i turystyka

Wyniki oceny formalnej ofert: Pomoc społeczna

Lista ofert, które przeszły ocenę formalną w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
wyniki_formalne_pomoc_spoleczna.pdf
Wyniki oceny formalnej ofert otwartego konkursu z zakresu: Pomoc społeczna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu Kultury

 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury.

Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny:
a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej,
b) prowadzenia działalności wspomagającej podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
c) organizowania festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw, kiermaszów, konfrontacji artystycznych i innych imprez,
d) ochrony kultury ludowej i promowania kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości artystycznej,
e) inicjatywy wydawnicze,
f) upowszechnianie czytelnictwa,
g) projekty wpisujące się w obchody Dni Tarnobrzega.
Na realizacje powyższych zadań zaplanowane zostało 50 000,00 zł. Ostateczna kwota środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Kultury zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2017.

Oferty konkursowe należy składać:
- W zamkniętej kopercie z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2017 – „KULTURA” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”,
- W formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2017 r.
- W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Wynik otwartego konkursu ofert: Pomoc społeczna - piecza zastępcza

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w obiekcie przy ulicy Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.”

1. Organizacja pozarządowa, której Prezydent Miasta Tarnobrzega przyznał dotację z budżetu Miasta Tarnobrzega na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w obiekcie przy ulicy Św. Barbary 1 w Tarnobrzegu w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.”:

Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu, z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 1.

Kwota przyznanej dotacji 1 648 590,00 zł:
- rok 2017 – 549 530,00 zł;
- rok 2018 – 549 530,00 zł;
- rok 2019 – 549 530,00 zł.

2. Oferty na realizację, którym nie przyznano dotacji:
Nie wpłynęły inne oferty na ww. otwarty konkurs ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - wspieranie działalności świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i harcówek: pomoc finansowa w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie owartego konkursu ofert: Rozwiązywanie problemów narkomanii

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia: współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Propagowanie trzeźwego życia

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia: współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Promocja trzeźwości oraz programy profilaktyczne

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość oraz szkolnych programów profilaktycznych organizowanych przez niepubliczne placówki oświatowe.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie otwarty konkurs ofert z zakresu: Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym - prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia: pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: Sport i turystyka

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Sport i turystyka, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Niniejszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dotyczy zadań z zakresu: Sport i turystyka. Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny:

a) wspieranie działań o charakterze rekreacyjno – sportowym,

b) wspierania szkolenia w zakresie sportu,

c) organizacji miejskich imprez sportowo – rekreacyjnych,

d) promocję tarnobrzeskiego sportu,

e) rozwoju i upowszechniania sportu w środowisku osób starych oraz osób niepełnosprawnych,

f) wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;

g) wytyczania, znakowania i utrzymania szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez gminę;

h) promocja marki Tarnobrzeg, Jezioro Tarnobrzeskie i Zamek Dzikowski

Na realizacje powyższych zadań zaplanowane zostało 300 000,00 zł. Ostateczna kwota środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Sportu i turystyki zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2017.

Oferty nalezy składać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2017 r. do godziny 15.30 w siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert z zakresu Pomocy społecznej na 2017 rok

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 15 grudnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej.

Niniejszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dotyczy zadań z zakresu: Pomoc społeczna. Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny:
a) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin,
b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c) przeciwdziałania problemom niedożywienia wśród dzieci i młodzieży,
d) wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji osób chorych i starszych,
e) prowadzenia działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin osób niepełnosprawnych,
f) wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
g) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych,
h) integracji środowiska seniorów,
i) aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej seniorów.
Na realizacje powyższych zadań zaplanowane zostało 75 000,00 zł. Ostateczna kwota środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2017.

Składanie ofert (wg. załacznika nr 2 do zarządzenia ogłaszającego konkurs) składać należy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2017 r. do godziny 15.30 w siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - piecza zastępcza

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 5 grudnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy Społecznej – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2017-2019.

Szczególowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, określonego w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 w załaczniku.

Termin składania ofert mija w dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 8.00.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia - lato w mieście, obozy i kolonie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Naboru kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresy pomocy publicznej

Nabóu kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg.