Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Lp

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr uchwały zatwierdzającej plan (zmianę)

Publikacja

Data obowiązywania

Tekst planu

Rysunek planu

Nr

Data

1

Teren górniczy „Tarnobrzeg II”

V/46/99

3.02.1999

Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 7 poz. 213

Od 15.05.1999 r.

Tekst planu

Rysunek planu

Rysunek planu legenda

2

Teren górniczy „Jeziórko IV”

V/47/99

3.02.1999

Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 7 poz. 214

Od 15.05.1999 r.

Tekst planu

 

3

Osiedle Wielowieś – Północ

XXXV/494/2001

30.05.2001

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2001 r. Nr 56 poz. 925

Od 9.08.2001 r.

Tekst planu

Rysunek planu

4

Osiedle „Sielec – Centrum”

XXXV/401/2005

31.03.2005

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2005 r. Nr 74 poz. 1239

Od 2.06.2005 r.

Tekst planu

Rysunek planu

5

Osiedle Dzików

LV/1060/2010

30.09.2010

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 124 poz. 2448

Od 30.12.2010 r.

Treść planu

Rysunek zmiany planu

(zmiana LXIII/664/2018)

(zmiana 12.09.2018)

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 25 września 2018 r. poz. 4036)

(zmiana od 10.10.2018 r.)

Tekst zmiany planu

6

Teren osiedla Ocice

IX/96/2011

31.03.2011

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 69 poz. 1256

Od 17.06.2011 r.

Tekst planu

Rysunek planu

7

Teren osiedla „Miechocin”

XI/141/2011

26.05.2011

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 115 poz. 1770

Od 26.08.2011 r.

Tekst planu

Rysunek planu

8

Osiedle „Mokrzyszów”

XXV/350/2012

26.04.2012

Dz. Urz. Woj. Podk. z 12 czerwca 2012 r. poz. 1315

Od 13.07.2012 r.

Tekst planu

Rysunek planu

(zmiana LVI/594/2018)

(zmiana 26.04.2018)

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 8 czerwca 2018 r. poz. 2705)

(zmiana od 23.06.2018 r. )

Tekst zmiany planu

Rysunek nr 1 zmiany planu

Rysunek nr 2 zmiany planu

9

Obszar usług i przemysłu w tym TPPT w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej – osiedle Zakrzów

XXIV/327/2012

29.03.2012

Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 30 maja 2012 r. poz. 1244

Od 30.06.2012 r.

Ujednolicony tekst planu

Ujednolicony rysunek planu

(zmiana XLVIII/487/2017)

(zmiana 26.10.2017)

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 16 listopada 2017 r. poz. 3778)

(zmiana od 30.11.2017 r.)

10

Tereny poprzemysłowe przy Jeziorze Tarnobrzeskim

LXII/747/2014

31.07.2014

Dz. Urz. Woj. Podk. z 8 września 2014 r. poz. 2408

Od 22.09.2014 r.

Ujednolicony tekst planu

Ujednolicony rysunek planu

(zmiana XLVIII/486/2017)

(zmiana 26.10.2017)

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 16 listopada 2017 r. poz. 3777)

(zmiana od 30.11.2017 r.)

11

Tereny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

LIII/570/2018

02.03.2018

Dz. Urz. Woj. Podk. z 26 marca 2018 r. poz. 1343

Od 10.04.2018 r.

Tekst planu

Rysunek planu

12

Teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

LIII/571/2018

02.03.2018

Dz. Urz. Woj. Podk. z 27 marca 2018 r. poz. 1363

Od 11.04.2018 r.

Tekst planu

Rysunek planu