Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega

Uchwała nr XLVI/457/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 14 września 2017 r.

Uchwała

Tekst studium

Rysunek – uwarunkowania

Rysunek - kierunki

Rysunek – struktura własności