Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z Programem współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Program współpracy 2016