Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Alfreda Freyera
 

ul. Kochanowskiego 1

823-35-11
823-30-87

Mirosław Holuk
Dyrektor SP3 

sp3@oswiata.tarnobrzeg.pl
sekretariatsp3@op.pl

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Mikołaja Kopernika
 

ul. Wyspiańskiego 10

822-74-41

822-52-37

Grzegorz Kokoszka
Dyrektor SP4

sp4@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp4tbg@wp.pl

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Mickiewicza 86
Miechocin

822-72-79

Wilhelmina
Kropornicka

sp6@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp6tbg@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. gen. Leopolda Okulickiego

ul. Sienkiewicza 215
Mokrzyszów

823-35-29

Krystyna Ordon

sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp7.tarnobrzeg@gazeta.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8
im. Stanisława Piętaka

ul. Piętaka 53

822-05-93

Małgorzata Mierzwa

sp8 // oswiata.tarnobrzeg.pl

Szkoła Podstawowa Nr 9
im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 4

823-75-85

823-51-33

Ewa Lipińska-Mikrut

sp9@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp9tarnobrzeg@wp.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Janusza Korczaka
 

ul. M. Dąbrowskiej 10

822-58-89

Paweł Paradowski
Dyrektor SP10

sp10 // oswiata.tarnobrzeg.pl
sp10tbg@gmail.com

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11
im. Wincentego Buczka

ul. Olszowa 1

822-06-03

Robert Kłoda

sp11@oswiata.tarnobrzeg.pl
szpod11@poczta.onet.pl