Inne instytucje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. T. Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 847-94-10
e-mail: poradnia@oswiata.tarnobrzeg.pl
poradniatbg@poczta.onet.pl

dyrektor: Iwona Szymczak

 


Biblioteka Pedagogiczna  

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli jest jedyną biblioteką o naukowym charakterze zbiorów w rejonie działania. Towarzyszy oświacie w jej pracy dydaktyczno - wychowawczej i przemianach edukacyjnych od 1952 roku.

Celem naszym jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego. Będziemy badać potrzeby użytkowników Biblioteki, wspierać doskonalenie nauczycieli i doskonalić swoje umiejętności, aby nasza Biblioteka stała się nowoczesnym centrum kształcenia i studiowania.


Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu świadczy usługi dla nauczycieli województwa podkarpackiego, studentów i uczniów klas maturalnych - mieszkańców powiatów tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego, Filie w Nisku i Stalowej Woli: dla nauczycieli województwa podkarpackiego i pozostałych użytkowników - mieszkańców powiatów stalowowolskiego i niżańskiego. Osoby spoza rejonu mogą korzystać bez ograniczeń z usług informacyjno-bibliograficznych czytelni, studenci spoza rejonu zamieszkania - na podstawie porozumień z uczelniami.

Godziny otwarcia biblioteki
Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem środy.

 


Kuratorium oświaty
Oddział w Tarnobrzegu
tel. 15 823 67 20
ul. 1-go Maja 4
38-400 Tarnobrzeg
www.ko.rzeszow.pl

 


Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 206
39-400, Tarnobrzeg
tel: 15 822 40 15
fax 15 822 12 29
e-mail: biurotarnobrzeg@pcen.pl
www.pcen.pl/aktualnosci

 


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4 (III piętro)
tel. (15) 822-15-94
e-mail: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl
www.wup-rzeszow.pl/cipkz