Rekrutacje

Terminy rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2017/2018.

Terminy rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2017/2018.