Rok 2016

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy za 2016 rok

W załączniku Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Wyniki konsultacji programu współpracy na 2016 rok

Protokół z konsultacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje programu współpracy na 2016 rok

Konsultacje Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.