Zabytkowe obiekty gospodarcze

Zabytkowy spichlerz - relikt dawnego folwarku na Wymysłowie, będącego fragmentem dóbr hr. Tarnowskich. Ten piętrowy, murowany z cegły budynek o zachowanych wewnątrz oryginalnych stropach belkowanych został wzniesiony w stylu późnego klasycyzmu w roku 1843, wedle projektu ówczesnego właściciela dóbr dzikowskich, hr. Jana Bogdana Tarnowskiego. W latach 1989- 1991 został przeprowadzony jego gruntowny remont i adaptacja, wg projektu arch. Andrzeja Pawlika, na podstawie koncepcji Adama Wójcika.

Obecnie znajduje się tu jedyne w Polsce Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.
 
Źródło: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega