Obiekty kultury żydowskiej

  • Dawna synagoga z poł. XIX w., przebudowana w II poł. XX w. Obecnie budynek jest siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka.
  • Cmentarz przy ul. Sienkiewicza z kilkunastoma zachowanymi macewami i kordegardą.