Figury, kapliczki

Zabytkowe figury, kapliczki itp. - pochodzą przeważnie z XIX i pocz. XX w. Rozlokowane są w różnych punktach miasta, m.in. przy ul. Mickiewicza, Sandomierskiej, Warszawskiej, Mokrzyszowskiej.