Selektywna zbiórka

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019r. Rada Gminy została zobowiązana do dostosowania obowiązujących teraz uchwał do zmienionych przepisów. Nowe zapisy ustawy nakładają obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz jednolitą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Obecnie nie ma możliwości zadeklarowania braku segregowania odpadów. Osoby, które nie będą segregować odpadów zapłacą stawkę 2 razy większą od stawki podstawowej. Tego rodzaju stawka podwyższona będzie stosowana do określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej, kierowanej do właściciela nieruchomości, który nie będzie wywiązywał się z obowiązku segregacji odpadów.

Wprowadzone ustawowo zmiany wiążą się również z możliwością stosowania częściowego zwolnienia w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów. Zachęcamy więc do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co pozwoli zmniejszać strumień odpadów komunalnych.

Prawidłowo prowadzona segregacja polega na tym, że z wytwarzanych odpadów należy wydzielić przede wszystkim:

-szkło zbierane do zielonego pojemnika/worka

-papier zbierany do niebieskiego pojemnika/worka

-plastik zbierany do żółtego pojemnika/ worka.

-bioodpady zbierane do brązowego pojemnika/worka/kompostownika

-popiół- czarny worek.

Inne odpady odbierane będą według harmonogramu uzgodnionego
z przedsiębiorstwem odbierającym odpady, o którym zostaną powiadomieni  właściciele  nieruchomości. Ważne jest także, aby do pojemników z odpadami zmieszanymi nie wrzucać takich rzeczy jak przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory czy zużyty sprzęt AGD i RTV. Te rzeczy należy przekazać do sklepów, aptek lub instytucji, które wystawiły pojemniki na te odpady, można je  będzie także bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), metale, zużyte opony, tekstylia, odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany) także należy przekazać do PSZOK-u. Odpadów pochodzących
z rozbiórek i prac budowlano- remontowych wymagających zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia administracji samorządowej wytwórca pozbywa się na własny koszt, a przyjmie je odpłatnie wspomniany wyżej PSZOK.

Pozostałe odpady należy składać do pojemników z tzw. odpadami zmieszanymi. Przestrzeganie tych zasad sprawdzać będą pracownicy przedsiębiorstwa odbierającego odpady. Jeśli stwierdzą, ze pomimo deklaracji śmiecie nie są segregowane to powiadomią Urząd Miasta, a wtedy stawka opłat wzrośnie.

 Obecnie czynny jest PSZOK  w centrum miasta przy ul. Rusinowskiego 1. PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła”, czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury;
 2. opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. opakowania z drewna;
 4. opakowania z metalu;
 5. opakowania ze szkła;
 6. opakowania wielomateriałowe;
 7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
 8. odpady biodegradowalne
 9. zużyte opony;- 4 sztuki na rok,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. przeterminowane leki; oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 
 13. odzież i tekstylia
 14. puszki po farbach i aerozolach;
 15. odpady wielkogabarytowe; limit 40kg/rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany)*200 kg lub pół metra sześciennego czystego gruzu ,

 Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych
 i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących
z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Miasta Tarnobrzega. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własne koszt.

 

Wszelkich informacji o warunkach oddawania (bezpłatnego i płatnego) wszelkich odpadów do PSZOK udzielają pracownicy każdego z naszych punktów na miejscu, można je także uzyskać telefonicznie pod nr tel. 8236941.

 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty w określonych godzinach, tj:

poniedziałek - piątek w godzinach od 900 do 1700, sobota od 800 do 1400,

 

Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków :

-Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „ Gemini”, ul. Targowa 2, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Nova”, ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg,

-Apteka „Foxpharma” ul. Mickiewicza 40,39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Familijna”, ul. Mickiewicza34e, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka ul. Sienkiewicza 67, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „ Na Serbinowie”, ul. M. Dąbrowskiej 23, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka ul. Zwierzyniecka 18, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Nova” ul. Sienkiewicza 4/71 b,39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Nova”, ul. Warszawska 378, 39-400 Tarnobrzeg

- Apteka Dr Max” ul. Wyspiańskiego 25,39-400 Tarnobrzeg

- Apteka „ Dbam o zdrowie” , ul. Sienkiewicza 48, 39-400 Tarnobrzeg

 

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki
i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty.

Oddaj  zużyty sprzęt w miejscu dostawy

W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości można  NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy nowego urządzenia.

Zostaw  ZSEE w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenia

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym. ( Media Mark , Biedronka)

 Wystaw  odpady przed swoją posesję w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem dla zabudowy jednorodzinnej;

Wystaw odpady przed altanę śmietnikową w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych zgodnie, z harmonogramem dla zabudowy kilku i wielorodzinnej;

Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory
 2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne
  i komórkowe
 4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne
 5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki
 7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony
 8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne
 9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne
 10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty.

Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika?

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 29 lipca 2005 (ustawa o ZSEE). Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

 

Jakie szkodliwe substancje zawarte są w elektrośmieciach?

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego ale również jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt.

● Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach – jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgów ludzi i zwierząt powoduje zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

● Związki bromu stosowane są w komputerach - po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.

● Kadm zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę  nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze

● PCB, który pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące po dostaniu się do wód gruntowych przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt i powoduje m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne
i hormonalne, opóźnienia w rozwoju niemowląt

● R-12, czyli freon w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak jest spotykany w urządzeniach starszego typu.

● Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne, jest jednak przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej.

Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK,

Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie miasta.