Ewidencja stowarzyszeń rejestowanych w KRS

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Adres/Kontakt

1.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział im. Mieczysława Winiarskiego w Tarnobrzegu

ul. Św. Barbary 12
39-400 Tarnobrzeg
Prezes zarządu:
Grzegorz Bień
tel.: 698 803 200
e-mail: kontakt@ptt-tarnobrzeg.pl
www.ptt-tarnobrzeg.pl

 

2.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski „Siarkopol”

ul. Mickiewicza 11a
39-400 Tarnobrzeg
Prezes zarządu:
Piotr Kałdon
tel./fax: 15 822 34 79
e-mail: pttk_tbg.@op.pl
www.tarnobrzeg.pttk.pl

I/1

3.

Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”

ul. Prusa 14/18
39-400 Tarnobrzeg
Biuro: ul. Wyspiańskiego 12 (IV piętro), 39-400 Tarnobrzeg
Prezes zarządu:
Łukasz Kacprzak
tel. 570 807 793
e-mail: strzelec@tbg.net.pl
www.strzelec.tbg.net.pl


I/2

4.

Podkarpackie Towarzystwo Numizmatyczne
w Tarnobrzegu

Al. Niepodległości 4
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Ryszard Badawika
tel. 606 501 799
Wiceprezes/Sekretarz:
Marian Maciejski
tel. 681 990 779
macmar0@onet.poczta.pl 
Skarbnik:
Piotr Orlof
tel. 668 748 669
e-mail.: piotrorlof@gmail.com

I/3

5.

Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 30/21/8
39-400 Tarnobrzeg
Przewodniczący Zarządu:
Tadeusz Sęk
tel. 512 389 895, 604 937 691
sbmtbg@wp.pl
zarząd@sbm.tarnobrzeg.pl
www.sbm.tarnobrzeg.pl

I/4

6.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50
39-400 Tarnobrzeg
adres do korespondencji: 
ul. Wyszyńskiego 10
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 24 21
e-mail: utw-3tarnobrzeg@ neostrada.pl
www pwsz.tarnobrzeg.pl/uniwersytet

Prezes Zarządu:
Krystyna Frąszczak

I/5

7.

Towarzystwo Polsko-Niemieckie

ul. Św. Barbary 17
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: tpn.tarnobrzeg@op.pl
Przewodniczący zarządu:
Janusz Szeweniak
tel: 692 373 731
jszewerniak@wp.pl
Skarbnik:
Rafał Sawicki
tel: 606 931 063

I/6

8.

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega

Plac B. Głowackiego 23
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Adam Wójcik
tel. 15 823 79 99, 501 739 336
Sekretarz: 
Aleksandra Janas
tel: 501 739 339
e-mail: tpt@onet.eu
www.tptbg.republika.pl

I/7

9.

Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne

ul. Skrabka 30
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Tadeusz Zych
tel: 600 499 134
e-mail: malazych@wp.pl
www.tth.republika.pl

I/8

10.

 Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne

ul. Wyszyńskiego 18/42
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Stanisław Szlęzak
tel. 600 809 079
ttf@interia.eu
www.ttf.eu.interia.pl

I/9

11.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe

ul. Piłsudskiego 4/17
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Andrzej Lesiczka

I/10

12.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Ogród Świętego Franciszka”

ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Stanisław Bąk
tel. 504 010 685
www.tspz.pl
biuro@tspz.pl

I/11

13.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie
Pomocy i Rozwoju

Adres do korespondencji:
Al. Skalna Góra 721
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Robert Chrząstek
tel. 508 522 100
e-mail: taspir@op.pl
www.tspir.tbg.net.pl

I/12

14.

Tarnobrzeskie  Stowarzyszenie Kulturalne

ul. Kościuszki 30/22
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Grzegorz Lipiec
tel.: 604 140 644
e-mail: glipiec@wp.pl
task@tarnobrzeg.info

I/13

15.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „FRAM”

ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Dariusz Chmielowiec

I/14

16.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Europejskie

ul. 11 Listopada 8
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Paweł Antończyk
tel: 608 623 686 
e-mail: tse.tarnobrzeg@op.pl

I/15

17.

Stowarzyszenie „ESTEKA”

ul. 11 Listopada 8a
39-400 Tarnobrzeg
tel. /fax: 15 801 28 60, 509 534 872
e-mail: biuro@esteka.pl
Prezes Zarządu:
Jarosław Piątkowski
tel. 600 355 396

I/16

18.

Tarnobrzeski Bank Żywności

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax: 15 822 40 05
e-mail: bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl
Prezes Zarządu:
Antoni Sanecki

I/17

19.

Stowarzyszenie Rozpowszechniania Internetu
i Nowoczesnych Form Komunikacji „GRANDENET”

ul. Konfederacji Dzikowskiej 18/12
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 72 92
email: stowarzyszenie.grandenet@gmail.com
Prezes Zarządu:
Piotr Pawlak
tel. 691 728 333
e-mail: hirgiz@gmail.com

I/18

20.

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
im. Św. Józefa

ul. Konstytucji 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 823 17 67
Prezes Zarządu:
Izabela Durma
692 694 133
e-mail: iza_durma@o2.pl

I/19

21.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Bartosz”

ul. Kopernika 18
39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 822 55 73, 15 822 55 57
Fax: 15 823 69 17
e-mail: stowarzyszenie bartosz@interia.pl
Prezes Zarządu:
Piotr Gronek

I/20

22.

Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy

ul. Wyspiańskiego 12
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 823 11 11,
509 907 896
e-mail: spbp@neostrada.pl
Prezes Zarządu:
Maciej Kuśmierz

I/21

23.

Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg”

ul. Skarbka 30
39-400 Tarnobrzeg
www.spbrzeg.tbg.net.pl
Przewodnicząca Zarządu:
Halina  Pasławska
e-mail: paslawskah@op.pl

I/22

24.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych „Hrubieszów 81”

ul. Marczaka 9/54
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Krzysztof  Wianecki
tel. 600 538 631
e-mail: kwianecki@onet.eu

I/23

25.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:

I/24

26.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „KORALIK”

ul. Targowa 4
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Tadeusz Nowak
tel. 607 654 502

I/25

27.

Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej
w Rodzinie

ul. Jędrusiów 16
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Aleksandra Zasadnia
tel: 509 456  056

I/26

28.

Stowarzyszenie Artystyczne „Negatyw”

ul. Jana Matejki 2/58
39-4000 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Michał Kanios
tel. 791 320 445

I/28

29.

Stowarzyszenie Amazonek “Pomocna Dłoń”

ul. 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
adres do korespondencji: 
ul. Dekutowskiego 12/87
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: stowarzyszenieamazonek@o2.pl
Prezes Zarządu:
Pietryka Anna
tel. 15 822 16 41, 505 816 08

I/29

30.

Przyjaciele Sielca

ul. Sielecka 29
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Anna Lis
tel: 660 186 518
Sekretarz: 
Agata Piwowar
tel.: 604 912 832
e-mail: agatap71@o2.pl

I/31

31.

Stowarzyszenie “OKO” – Ochrona Kultury Oryginalnej

ul. Dekutowskiego 14/5
39-400 Tarnobrzeg
tel: 606 987 573
e-mail: wcoko@interia.pl
satyrblues@satyrblues.pl
www.satyrblues.pl
Prezes Zarządu:
Wiktor Czura

I/32

32.

Stowarzyszenie “Kompet”

ul. Skalna Góra 2/15
39-400 Tarnobrzeg
tel. 505 144 165, 664 468 082
e-mail: kompet_tbg@o2.pl
Prezes Zarządu:
Aleksander Wroński

I/33

33.

Stowarzyszenie “Favere Industriae”

ul. Konfederacji Dzikowskiej 7/61
39-400 Tarnobrzeg
tel. 692 192 826
e-mail: wiktor.t@op.pl
Prezes Zarządu:
Katarzyna Trojanowska

I/34

34.

Stowarzyszenie “Paragraf”

ul. Sienkiewicza 28/615
39-400 Tarnorbrzeg
tel.: 502 196 385
email: kancelariatarnobrzeg@gmail.com
www.sierant-wojewoda.pl
Prezes Zarządu:
Paweł Sierant

I/35

35.

Stowarzyszenie “Nasz Tarnobrzeg”

ul. Moniuszki 3 (parter)
39-400 Tarnobrzeg
Przewodniczący:
Stanisław Uziel

I/36

36.

Stowarzyszenie “Jeziorzanie”

ul. Warszawska 99
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 18 54
Prezes Zarządu:
Jan Korczak
tel. 728 265 341
e-mail: jankorczak3@wp.pl

I/37

37.

Stowarzyszenie “Dzików”

Adres do korespondencji:
ul. Skarbka 2
39-400 Tarnobrzeg
tel. 609 22 44 06
e-mail: wit@o2.pl

I/38

38.

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Naukowe im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

ul. Kochanowskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
tel. 601 583 835
Prezes Stowarzyszenia:
Artur Piekielniak
e-mail: szkolad@op.pl
www.szkola.tbg.net.pl

I/39

39.

Społeczne Stowarzyszenie Na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ul. Szpitalna 1
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Stowarzyszenia:
Tadeusz Zych
e-mail: info // stowarzyszenietbg.pl
tel.: 600 325 676

I/40

40.

Społeczne Stowarzyszenie Na Rzecz Rozbudowy Kanalizacji i Wodociągów w Tarnobrzegu – Osiedlu Miechocin

ul. Krzywa 19
39-400 Tarnobrzeg

I/41

41.

Społeczne Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Tarnobrzegu – Osiedlu Miechocin

ul. Zamkowa 32
39-400 Tarnobrzeg

 

I/42

42.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych

ul. M. Dąbrowskiej 10A
39-400 Tarnobrzeg
tel. 693 730 917
e-mail: nleonp2@gmail.com
www.zss.tarnobrzeg.pl
Prezes Stowarzyszenia:
Nina Leończyk

I/43

43.

Regionalne Centrum Promocji i Informacji Dla Kobiet

ul. Kościuszki 30/109
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 687 20 95
e-mail: repk@risrd.org
Prezes Stowarzyszenia:
Dorota Wyrzykowska
tel. 506 644 707

I/44

44.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

ul. Przy Zalewie 2
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 46 47
opzw_tarnobrzeg@wp.pl
www.pzwtarnobrzeg.pl
www.pzw.org.pl/51
Prezes Stowarzyszenia:
Antoni Brudz

I/45

45.

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnobrzegu

ul. Konstytucji 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67
Prezes:
Rafał Tracz
tel. 691 977 043
rafal-tracz@wp.pl

I/47

46.

Stowarzyszenie Przyjaciół Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu

ul. Św. Barbary 1
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 19 51,
e-mail: sppow1 @gmail.com
Prezes:
Robert Chmiel
tel. 665 247 690

I/48

47.

Katolickie Centrum Wolontariatu Tarnobrzeg

ul. Konstytucji 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 17 67 w. 22
e-mail: kcwtbg@op.pl
Prezes Zarządu:
Barbara Jajko

 

I/50

48.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu

ul. Św. Barbary 12/9
39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 822 30 51
e-mail: tpd-tarnobrzeg @o2.pl
Prezes:
Witold Furgał

I/51

49.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Tarnobrzegu

ul. M.C. Skłodowskiej 1
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 823 22 17
Prezes:
Ireneusz Burdzy

I/52

50.

Klub Abstynenta „Krokus”

ul. Św. Barbary 12/4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 814 21 03
e-mail: celkrokusik@op.pl
www.krokus.tarnobrzeg.pl
Prezes Zarządu:
Jacek Żurawski

I/54

51.

Klub Inteligencji Katolickiej

ul. Kościuszki 2
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Kazimierz Wiszniowski
tel. 510 129 415

I/55

52.

Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu

ul. Sandomierska 27A
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 35 54
Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Zwierzyński

I/58

53.

Tarnobrzeski Społeczne Towarzystwo Oświatowe

ul. Dominikańska 7
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 79 84
email: dyrslo@wp.pl
www.slotbg.com
Prezes Zarządu:
Tadeusz Żak

I/60

54.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu
Os. Dzików

ul. Dzikowska 2
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Michał Maj
tel.; 661 300 957
e-mail: michalmaj20@interia.pl 

I/61

55.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu
Os. Zakrzów

ul. Spokojna 9
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Aneta Surowiec
tel. 501 635 645

I/62

56.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu
Os. Wielowieś

ul. Stanisława Piętaka 23
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: ospwielowiestbg@gmail.com
www.wielowiestbg.osp.org.pl
Prezes:
Szczepan Kozioł
tel. 502 508 883

I/63

57.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu – Sielcu

ul. Mała b.n.
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Michał Wiącek
tel. 501 212 253

I/64

58.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu
Os. Mokrzyszów

ul. Zamkowa 1A
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Andrzej Dobrowolski
tel. 506 354 140

I/65

59.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu
Os. Ocice

ul. Ocicka 89
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Ryszard Bogacz

I/66

60.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu
Os. Nagnajów

ul. Nadwiślańska 18A
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Sylwester Madej

I/67

61.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu
Os. Sobów

ul. gen. J. Bema 133
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Wojciech Zioło
tel.  600 306 423

I/68

62.

Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków
 Na Wschodzie

W stanie likwidacji

I/71

63.

Regionalny Instytut Rozwoju Terenów Wiejskich

ul. Spkojna 1
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: instytut@risrd.org
www.eco-institute.pl
Prezes:
Witold Pycior
tel. 504 054 058

I/73

64.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri

ul. Wyspiańskiego 10
39-400 Tarnobrzeg
tel. 664 470 861
e-mail: libri.tbg@wp.pl
http://libritbg.strefa.pl
Prezes:
Anna Żarów

I/85

65.

Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła w Tarnobrzegu

ul. Marii Dąbrowskiej 10
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu Stowarzyszenia:
Ewelina Reguła

I/86

66.

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Nożnej
„Złota Siarka”

ul. Dominikańska 11
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: zlotasiarka@wp.pl
https://www.facebook.com/ZlotaSiarka
Prezes Zarządu:
Wojciech Doktor
tel. 531 193 251

I/88

67.

Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych Niezależni – Razem

ul. Wyspiańskiego 12
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Joanna Szmuc
tel. 668 437 949
e-mail: asiaszmuc@onet.eu

I/89

68.

Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego

ul. Sienkiewicza 50/3
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Mieczysław Suwalski

I/90

69.

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Poszkodowanym w Powodzi 2010 Mieszkańcom Osiedla Jana Pawła II w Tarnobrzegu

ul. Jana Kochanowskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

I/91

70.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Rodzin „Przyjaciel”

ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
tel. 664 247 625
Adres do korespondencji: 
ul. Waryńskiego 2/7
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: przyjaciel@tbg.net.pl
www.przyjaciel.tbg.net.pl 
Prezes Zarządu:
Halina Sasiela Błażejczak

I/92

71.

Stowarzyszenie „Simmar”

ul. Zakrzowska 12A
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Mariusz Jajko
tel. 697 990 577, 691 397 577
jajmar@o2.pl

I/93

72.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Inter-Akcja”

ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: sko-inter-akcja@wp.pl
Prezes:
Krystyna Woźniak
tel. 503 187 118

I/94

73.

„M-Rock” Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Dorobku Artystycznego Ziemi Tarnobrzeskiej

ul. Kosmonautów 3/7
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: mrocktbg@gmail.com.pl  
www.mrock.com.pl
Prezes:
Mirosław Stadnik
tel. 696 668 416
osoba do kontaktu: Karol Kaługa
tel. 781 111 901

I/95

74.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Nr 13
w Tarnobrzegu

ul. Sokola 8
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: przedszkole13tbg@wp.pl
http://www.przedszkole 13.tarnobrzeg.pl/stowarzyszenie
Prezes Stowarzyszenia:
Przemysław Kuraś
tel.: 15823 28 11

I/96

75.

Stowarzyszenie
„Instytut Wychowania i Rozwoju”

ul. Kopernika 7/46
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Adam Rębisz

I/79

76.

Stowarzyszenie „Moje Miasto Tarnobrzeg”

ul. Sienkiewicza 2
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Wojciech Wąsik

I/98

77.

Stowarzyszenie Mokrzyszów w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 213
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: stowarzyszenie.mokrzyszów@poczta.onet.pl 
Prezes:
Andrzej Biernat
Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 27 A
39-400 Tarnobrzeg

I/99

78.

Stowarzyszenie Nova Edukacja

ul. Zamkowa 123
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Tomasz Jóźwiak

I/100

79.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich „Fortis”

ul. Jachowicza 4B
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Dariusz Chorzępa
tel./fax.: 15 823 75 54

I/101

80.

Stowarzyszenie Promowania Oświaty
i Tradycji w Tarnobrzegu „Jedynka”

ul. Jachowicza 4
39-400 Tarnobrzeg
Prezes: Jolanta Mudzik
tel.: 15 823 32 12
e-mail: spot.jedynka@interia.pl

I/102

81.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji im. Akademii Miechocińskiej

W stanie likwidacji

I/103

82.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu
„Sportowa Trójka”

ul. Kochanowskiego 1
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Anetta Martyniuk

I/104

83.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu
„Na Styku Trzech Krain”

ul. 1 Maja 4A
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Rafał Staszewski
tel. 601 860 203
e-mail: rstaszewski@gazeta.pl

I/105

84.

Stowarzyszenie „Partner”

ul. Kalinowa 11
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Lesław Kutyła

I/106

85.

Stowarzyszenie Muzyczno Kulturalne „Bohema”

ul. Marii Dąbrowskiej 7/36
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Klaudiusz Wolski

I/107

86.

Stowarzyszenie „Maja” im. Marii Delimaty

ul. Św. Barbary 12/1/3
39-400 Tarnobrzeg
tel. 791 467 131
e-mail: stowarzyszenie.maja@wp.pl
www.stowarzyszeniemaja.pl
Prezes Zarządu:
Agnieszka Orłowska
tel. 607 031 0217 
Adres do korespondencji: 
ul. Mickiewicza 5b/43
39-400 Tarnobrzeg

I/108

87.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zakrzowa

ul. Spokojna 9
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Grażyna Potańska
tel. 502 253 205
e-mail: g.potanska@interia.pl
Skarbnik: Bogusław Potański
tel. 605 436 665
e-mail: bpotanski@gmail.com

I/109

88.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej w Miechocinie

ul. A. Mickiewicza 86
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Wioletta Wilk

I/111

89.

Tarnobrzeski Forum Rozwoju

ul. Sandomierska 25
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Magdalena Wrońska
e-mail: magwronska@o2.pl 

I/112

90.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie
„Chrońmy Zwierzęta”

ul. Wyspiańskiego 23/79
39-400 Tarnobrzeg
tel. 728 473 969
email: chronmyzwierzeta@vp.pl
Prezes Zarządu:
Agnieszka Wilamowska

I/113

91.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
i Promocji ZSP 1 „Prymasówka”

ul. M. Kopernika 49
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: prymasówka@zsp1.tarnobrzeg.pl
Prezes Stowarzyszenia:
Ewa Język

I/114

92.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Wsparcie”

ul. Tarnowskiego 28/55
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Ewa Szynal

I/115

93.

Stowarzyszenie „Moto-Group”

Al. Warszawska 4
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Rafał Kmuk
e-mail: r1+bg@02.pl

I/116

94.

Stowarzyszenie „Plus”

ul. Wrzosowa 38C
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Barbara Król

I/117

95.

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Ogniwo”

ul. Św. Barbary 12/3
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: ogniwo@op.pl
Prezes Zarządu:
Beata Wasiuta

I/118

96.

Stowarzyszenie „Copernicus” Przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu

ul. Wyspiańskiego 10
39-400 Tarnobrzegu
Prezes Zarządu:
Elżbieta Bogobowicz

I/119

97.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekologii, Edukacji
i Turystyki "Prolander"

ul. Konstytucji 3 Maja 17
39-400 Tarnobrzeg

Członkowie Zarządu:
Michał Sadecki - tel. 504 054 227
Artur Roman - tel. 602 718 323
Paweł Ryś

email: stowarzyszenieprolander@gmail.com

I/120

98.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum Nr 2 im. Jana Słomki
w Tarnobrzegu

ul. Mikołaja Kopernika 18
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Jolanta Kobyłecka

I/122

99.

Stowarzyszenie
„Wschodni Sojusz Motoryzacyjny”

ul. Marii Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
witold.pycior@gmail.com  
Prezes Zarządu:
Ryszard Jania

I/123

100.

Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa
w Tarnobrzegu

ul. Konstytucji 3 Maja 9/9
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Łukasz Witoń

I/124

101.

Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu

ul. Konfederacji Dzikowskiej 24/30
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Leon Gardynik

I/125

102.

Stowarzyszenie „Ocice”

ul. Ocicka 89
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Alina Bąk

I/127

103

Stowarzyszenie Chóralne
„Chór Dominikański” w Tarnobrzegu

ul. Tadeusza Kościuszki 2/2
39-400 Tarnobrzeg

I/128

104

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Młodych Koszykarzy

ul. Niepodległości 2
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Ireneusz Krzemyk

I/129

105

Stowarzyszenie „Nasz Sobów”

ul. gen. J. Bema 133
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Mateusz Czech

I/130

106

Stowarzyszenie Integra

ul. Wiejska 4
39-400 Tarnobrzeg
Prezes:
Iza Czyż

I/131

107

Stowarzyszenie
Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty

ul. Mikołaja Kopernika 5
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Józef Grzych

I/132

108

Stowarzyszenie „Pikajro”

ul. dr. Michała Marczaka 9/49A
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Beata Wójcikowska

I/133

109

Stowarzyszenie Nasza Budowlanka

ul. Św. Barbary 1B
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Rafał Sawicki

I/134

110

Polskie Stowarzyszenie Agentów Handlowych

ul. Bolesława Chrobrego 14
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Damian Wrona

I/135

111

Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Dragon

ul. Henryka Sienkiewicza 63/35
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Tomasz Ciach

I/136

112

Stowarzyszenie Tarnobrzeżanie.pl

ul. Stanisława Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
biuro@tarnobrzezanie.pl
www.tarnobrzezanie.pl
Prezes Zarządu:
Mirosław Pluta

I/137

113

Stowarzyszenie Chorych Na Glikogenozę
i Ich Rodzin „Z zegarkiem w Ręku”

ul. Gwarków 6
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Małgorzata Sobowiec

I/138

114

Klub Inteligencji Katolickiej
im. Brata Alberta w Tarnobrzegu

ul. Konstytucji 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Ewa Lipińska-Mikrut

I/139

115

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego
„Rodzina Brzmi Dumnie” w Tarnobrzegu

ul. Hieronima Dekutowskiego 10/21
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Monika Buryło

I/140

116

Stowarzyszenie Fitneska w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 38A
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Krzysztof Piotr Kaczmarek

I/141

116

Stowarzyszenie Fitneska w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 38A
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Krzysztof Piotr Kaczmarek

I/141

117

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej w Tarnobrzegu

ul. Niepodległości 2
39-400 Tarnobrzeg
Prezes Zarządu:
Marcin Kuszaj
tel. 15 823-76-38
www.tssps.tarnobrzeg.pl