Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

 

Nr w

ewidencji

Nazwa stowarzyszenia

Adres/Kontakt

1.

Stowarzyszenie „Free Riders Tarnobrzeg”

ul. Sienkiewicza 91,39-400 Tarnobrzeg

2.

Stowarzyszenie Absolwentów Hetmana

ul. Dominikańska 7, 39-400 Tarnobrzeg

3.

Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Styczniowych

Plac Bartosza Głowackiego 23/4, 37-400 Tarnobrzeg

4.

Stowarzyszenie Katana Tarnobrzeg

ul. Kopernika 6/37, 39-400 Tarnobrzeg

5.

Stowarzyszenie „Portal” w Tarnobrzegu

ul. Wiślna 11, 39-400 Tarnobrzeg

6.

Stowarzyszenie „Nadwiślańska Liga Piłkarska”

ul. Zwierzyniecka 61/7, 39-400 Tarnobrzeg

7.

Stowarzyszenie „DUKAT”

ul. 11 Listopada 6/49, 39-400 Tarnobrzeg