Trasa zielona

Trasa „zielona”

 Opis trasy „zielonej” - Machowska 

Początek ścieżki na trasie „zielonej” zaczyna się przy wyjściu z lasku na Skalnej Górze, obok tarnobrzeskiego cmentarza parafialnego, na wysokości przejścia dla pieszych. Na wprost widzimy wejście na cmentarz parafialny w osiedlu Miechocin i odbicie w lewo do góry – ul. Graniczną (dawną granicę miasta Tarnobrzega). Za przejściem skręcamy w prawo na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową, biegnące równolegle do Wisłostrady w kierunku Jeziora Tarnobrzeskiego.


Punkty na trasie z opisem:

1. Wisłostrada
2. Jezioro Tarnobrzeskie - taras widokowy
3. Kanał wlotowy
4. Dawna Dyrekcja Kopalni Siarki
5. Kapliczka Św. Barbary ul. Górnicza
6. Dawny kombinat
7. Pomnik ofiar wypadków przy pracy
8. Trasa taśmociągu
9. Wiadukt kolejowy
10. Zwałowisko


  Trasa "żółta” Trasa "czerwona”