4. Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego

  Trasa żółta - Punkt 4. 

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego przy ul. Prof. Stanisława Pawłowskiego 14

Na Osiedlu Dzików w dawnym spichlerzu dworskim z 1843 roku, znajduje się jedyne na świecie muzeum siarki - Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Utworzone jako Oddział Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega w 2013 roku. Ekspozycja zawiera historię i tradycje górnictwa siarkowego. Wystawy podzielono tematycznie na: Siarka w dawnej Polsce i tradycje górnicze oraz Polski przemysł siarkowy. Wystawa Siarka w dawnej Polsce i tradycje górnicze przedstawia metody wydobycia, przetwórstwa, zastosowania siarki od średniowiecza do XX wieku oraz opisuje tradycje, opowieści, wierzenia, symbole i obrzędy górnicze. Ekspozycja Polski Przemysł Siarkowy obejmuje informację na temat złóż siarki i budowy geologicznej miejsc wydobycia surowca. Wystawa prezentuje zdjęcia oraz rekonstrukcje sprzętów górniczych. W tej części znajdziemy też prezentację okazjonalnych kufli górniczych. Na terenie muzeum istnieje też mały skansen, który obejmuje sprzęty i maszyny górnicze z zamkniętych kopalń. W zbiorach muzeum znajduje się również Panorama Odkrywkowej Kopalni Siarki w Machowie pochodząca z pierwszego siarkowego ośrodka kultury „TAPIMA”. Na murze zewnętrznym Muzeum przy bramie, wmurowano oryginalną, mosiężną tablicę z lat sześćdziesiątych, zdemontowaną z dawnej siedziby Tarnobrzeskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Obok Muzeum stoi armata przeciwlotnicza 76 mm.

Sprzed muzeum skręcamy w prawo w ulicę profesora Stanisława Pawłowskiego by po 150 m dojść do ulicy Wiejskiej. Skręcamy w prawo i idziemy prawą stroną ulicy. Po około 400 m idąc łukiem drogi po lewej stronie mijamy restaurację McDonalds i po chwili jesteśmy na skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, przez którą przechodzimy na drugą stronę i skręcamy w prawo. Po 30 m za znakami skręcamy w lewo w Osiedle Piastów i ulicę Bolesława Śmiałego. Po lewej mijamy ulicę Władysława Łokietka, następnie również po lewej ulicę Bolesława Chrobrego i po 200 m dochodzimy do ulicy Dąbrówki, w którą skręcamy w lewo. Po lewej cały czas mamy budynek piekarni. Po prawej stronie mijamy ulicę Jaworową tuż za nią przechodzimy przez jezdnię ulicy Dąbrówki i skręcamy w lewo by po paru krokach skręcić w prawo w wąski chodnik między posesjami, prowadzący do ulicy Królowej Jadwigi naprzeciw ul. Skarbkaoddalonej o ok 200 m. Dochodzimy do ulicy Królowej Jadwigi i skręcamy w prawo by dojść 100 m do kapliczki „Kajmowskiej”, która znajduje się na posesji po naszej lewej stronie.

  3. Plac Górnika 5. Kapliczka M.B.