Turystyczna "Ścieżka Siarkowa"

Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego” to idea upamiętnienia przedsiębiorstwa i ludzi, którym powojenny Tarnobrzeg zawdzięczał rozwój i awans społeczno-gospodarczy. To również praca nad zachowaniem szybko znikających reliktów niedawnej przeszłości.

W 2016 roku powstał pomysł opracowania i wyznaczenia w terenie trasy turystycznej poświęconej siarce. Środowisko członków tarnobrzeskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wraz z sandomierskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz byli i obecni pracownicy „Siarkopolu” podjęli się zadania ocalenia od zapomnienia tego, co po "żółtej epoce" pozostało i o czym warto pamiętać.

Wyznaczona ścieżka przywraca do świadomości społecznej ponad 60-letni okres w powojennej historii miasta i przedsiębiorstwa. W ten sposób zaprasza do odbycia swoistej podróży w czasie, począwszy od momentu odkrycia złóż siarki, poprzez kolejne przemiany kombinatu i miasta, aż do dnia dzisiejszego.


Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego” prowadzi przez miejsca związane z rozwojem miasta i przemysłu siarkowego nie omijając najważniejszych zabytków związanych z historią miasta Tarnobrzega. Dzieli się na trzy trasy wyznakowane w terenie znakami o odpowiednim kolorze.


Trasa „żółta” - "Miejska"    – została wytyczona w formie 8,9 km pętli w centrum miasta. Za punkt startowy przyjęto tablicę informacyjną o ścieżce, ustawioną przed budynkiem Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul Kościuszki 32.

Trasa „czerwona” - "Mokrzyszowska"    - o długości 3,4 km, prowadzi spod pomnika prof. Stanisława Pawłowskiego, znajdującego się przytulicy Sienkiewicza 55 (obok banku PKO BP) do Osiedla Mokrzyszów, gdzie znajduje się pamiątkowy kamień w miejscu odkrycia polskich złóż siarki rodzimej.

Trasa „zielona” - "Machowska"    – zaczyna się przy ul. Wisłostrada, na wysokości wejścia na cmentarz parafialny w Miechocinie i ma długość do granic miasta ok. 8,6 km plus ok. 2,4 km ścieżką bez znaków po terenie zwałki w Dąbrowicy (gmina Baranów Sandomierski) do radaru Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ulokowanego w najwyższym punkcie zwałki.


Punkty na trasach ścieżki zostały oznaczone kodami QR, które po zeskanowaniu smartfonem przenoszą nas do pełnego opisu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: www.siarkowasciezka.tbg.net.pl.


Zapraszamy do menu po lewej stronie, gdzie znajdują sie opisy poszczególnych punktów na trasie.

Pliki do pobrania