Uchwały Rady Miasta

 

Wszystkie uchwały Rady Miasta Tarnobrzega podjęte od 1990 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
- zakładka Uchwały.