Regulamin

Regulamin naboru wniosków stan prawny na dzień 21 lipca 2020 r.

Regulamin naboru wniosków stan prawny na dzień 21 lipca 2020 r.

Regulamin naboru wniosków stan prawny na dzień 16.08.2018 r

Od dnia 16.08.2018 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza

1. PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)  

2. PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)

Nazwa projektu: „TARNOBRZEG BEZ SMOGU"

Regulamin naboru wniosków stan prawny na dzień 10.07.2018 r.

Regulamin  
naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza

1. PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
(budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)  
2. PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)
Nazwa projektu:
 „TARNOBRZEG BEZ SMOGU"
Stan prawny na dzień 10.07.2018 r.

Regulamin naboru wniosków stan prawny na dzień 20.06.2018 r.

Regulamin
naboru wniosków od mieszkańców dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza
1. PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
(budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)
2. PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)
Nazwa projektu:
„TARNOBRZEG BEZ SMOGU”
Stan prawny na dzień 20.06.2018 r.

Regulamin naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Regulamin

naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia  DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza

 

              PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

(budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)

 

PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji

(wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)

Regulamin naboru wniosku stan prawny na dzień 28.05.2020 r.

Regulamin
naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza
PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
(budowa przyłączy ciepłowniczych, wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)
PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji
(wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)