Zgłoszenie nieprawidłowości

Gmina Tarnobrzeg, jako Beneficjent i strona umowy o dofinansowanie niniejszego projektu, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia ww. opisanych sytuacji możliwe jest za pomocą opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, które można znaleźć pod następującym adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci