Nieodpłatna pomoc prawna

Komunikat dotyczący funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat dotyczący funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Miasta Tarnobrzega

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie Miasta Tarnobrzega w dniach od 31 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Dyżury prowadzone będą w sposób hybrydowy.

PUNKT PRZY UL. KOPERNIKA 3 – porady udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, e-maila, komunikatorów internetowych.

 1. Poniedziałki   – 10:00 – 14:00 – 505 083 294
 2. Wtorki            – 08:00 – 12:00  – 509 918 243
 3. Środy              – 09:00 – 13:00  – 605 469 764
 4. Czwartek        – 10:00 – 14:00  – 505 083 294
 5. Piątek              – 08:00 – 12:00 – 605 469 764

 

PUNKT PRZY UL. KOŚCIUSZKI 30 – porady udzielane pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, e-maila, komunikatorów internetowych oraz w sposób stacjonarny.

        

 1. Poniedziałki – 15:30 – 19:30   tel. 15 81 81 512
 2. Wtorki– 15:30 – 19:30             porady udzielane stacjonarnie
 3. Środa – 15:30 – 19:30               tel. 15 81 81 512
 4. Czwartek   – 15:30 – 19:30     tel. 15 81 81 512
 5. Piątek – 15:30 – 19:30              tel. 15 81 81 512

 

 

 

 ABY SKORZYSTAĆ Z PORADY NALEŻY:

 • umówić poradę pod numerem telefonu 15 81 81 573 (od poniedziałku do piątku o godzinach 7-30 15-30) lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.tbg // um.tarnobrzeg.pl przesłać wniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem w załączniku). Po złożeniu ww. dokumentu prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2022r.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

 

 

NAZWA

JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA

DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

Porady pedagogiczne

i psychologiczne dla rodziców zastępczych

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

wew. 104

pon. – pt. 7.30 – 15.30

 

pcprtarnobrzeg // wp.pl www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu

tarnobrzeskiego

2.

Gminny Ośrodek

Ogólnie pojęte zagadnienia

39 – 410 Grębów

15 811 22 21 –

pon. – pt.

gopsgrebow // gmail.com

Mieszkańcy Gminy Grębów

 

Pomocy Społecznej

pomocy rodzinie

ul. Rynek 7

Świadczenia

7.30 – 15.30

www.gopsgrebow.pl

 

w Grębowie

 

 

rodzinne

 

 

 

 

 

 

15 811 27 17 –

 

 

 

 

 

 

Pomoc Społeczna

 

 

 

 

 

 

513 011 285

 

 

 

 

 

 

503 979 355

 

 

PSYCHOLOGICZNE

3.

Poradnia

Diagnoza, pomoc

39 – 460 Nowa Dęba

15 846 28 45

pon. – pt.

https://

Dla dzieci, uczniów,

 

Psychologiczno -

psychologiczna, profilaktyka

ul. Jana Pawła II 4

 

7.30 – 15.30

pppnd.naszaporadnia.com

rodziców, nauczycieli

 

Pedagogiczna

 

 

 

 

poradniand // interia.pl

ze szkół na terenie

 

w Nowej Dębie

 

 

 

 

 

powiatu

 

 

 

 

 

 

 

tarnobrzeskiego

4.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Baranowie

Sandomierskim

Pomoc osobom

w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie

poradzić przy wykorzystaniu

własnych sił i środków.

39 – 450 Baranów

Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

15 811 80 10

pon. 15.00 – 17.00

piątek 8.00 – 10.00

ops // baranowsandomierski.pl

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Sandomierskim

5.

Samodzielny

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Nowej Dębie – Centrum Zdrowia Psychicznego

Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna

i psychoterapeutyczna w ramach świadczeń finansowanych

przez Narodowy Fundusz

Zdrowia.

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A

Koordynator CZP 15 846 26 51

wew. 185 Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny (PZK) - tel. 888

289 431

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny (PZK) - od poniedziałku

do piątku,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

w godz. 8.00 - 18.00.

czp // zoznowadeba.pl pzk // zoznowadeba.pl

Dla dorosłej ludności zamieszkałej

na obszarze powiatu tarnobrzeskiego

i Miasta Tarnobrzega.

 

6.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. utraty pracy, rozwodu,

śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby oraz zapobieganie depresji, samobójstwom

i innym zachowaniom

autodestrukcyjnym.

Projekt Fundacji ITAKA realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany

ze środków Narodowego

Programu Zdrowia. Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127

00 – 958 Warszawa 66

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl porady // liniawsparcia.pl

Pomoc dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego,

skierowana do osób w każdym wieku.

PEDAGOGICZNE

7.

Poradnia

Diagnoza, terapia

39 – 460 Nowa Dęba

15 846 28 45

pon. – pt.

https://

Dla dzieci, uczniów,

 

Psychologiczno -

pedagogiczna, doradztwo

ul. Jana Pawła II 4

 

7.30 – 15.30

pppnd.naszaporadnia.com

rodziców, nauczycieli

 

Pedagogiczna

zawodowe dla dzieci

 

 

 

poradniand // interia.pl

ze szkół na terenie

 

w Nowej Dębie

i młodzieży

 

 

 

 

powiatu

 

 

 

 

 

 

 

tarnobrzeskiego

POMOC SPOŁECZNA

8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

Socjalne dla osób niepełnosprawnych

i pełnoletnich wychowanków pieczy i opieki zastępczej

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

wew. 103 i 104

pon. – pt. 7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg // wp.pl www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu

tarnobrzeskiego

9.

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym

sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań

zmierzających do usamodzielnienia osób

i rodzin oraz ich integracji ze

środowiskiem.

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

1) 15 811 27 17

1) pon. – pt. 7.30 – 15.30

1) gopsgrebow // gmail.com

1) Dla mieszkańców

Gminy Grębów

 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gorzycach

2) 39 – 432 Gorzyce ul. 3 Maja 4

2) 15 836 23 25

2) pon. – pt. 7.30 – 15.30

2) gopsgorzyce // gmail.com

2) Dla mieszkańców

Gminy Gorzyce

 

3) Miejsko –

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim

 

3) 39 – 450 Baranów

Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

3) 15 811 80 10

 

3) pon. – pt. 7.30 – 15.30

 

3)

ops // baranowsandomierski.pl

 

3) Dla mieszkańców

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

4) Miejsko –

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

4) 39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. Reja 3

4) 15 846 34 94,

15 846 34 93

4) pon. - pt. 7.00 – 15.00

4) mgops // nowadeba.pl

4) Dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

10.

Samodzielny

Terapia Uzależnień

39 – 460 Nowa Dęba

15 846 26 51

pon. – 12.00 – 13.00

www.zoznowadeba.pl

Z porad mogą

 

Publiczny Zespół

 

ul. M. Skłodowskiej-Curie

wew. 148

śr. – 09.35 – 14.35

 

korzystać:

 

Zakładów Opieki

Zdrowotnej

w Nowej Dębie –

 

1A

 

oraz

śr. – 18.30 – 19.30

czw. – 15.00 –20.00

 

-osoby zagrożone

uzależnieniem

 •  
 •  

 

Poradnia Leczenia

 

 

 

 

 

rodzin

 

Uzależnień w Nowej

 

 

 

 

 

- bez skierowań

 

Dębie

 

 

 

 

 

i rejonizacji

11.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

w Gorzycach

Oferowana pomoc:

 • terapia dla osóbuzależnionychodalkoholu
 • terapia dla osób

39 – 432 Gorzyce

ul. 11 Listopada 12

pok. 318

721 346 323

poniedziałek w godz. 16.00 – 20.00,

piątek w godz.

18.00 – 20.00

punkt.gorzyce // o2.pl

Pomoc osobom, które zmagają się

z problemem uzależnia od alkoholu oraz ich rodzinom.

 

 

- udzielanie osobom

i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych

w sprawach uzależnień.

 

 

 

 

 

12.

Nowodębski Klub

Abstynenta

w Nowej Dębie

Udzielanie członkom klubu

i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach

życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.

39 – 460 Nowa Dęba ul. Jana Pawła II 4

692 728 771

666 047 767

Dyżury w każdy

wtorek

w godz. 11.00 – 12.00

ewita0 // op.pl

Pomoc członkom klubu i ich rodzinom w trudnych

sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia

odwykowego.

13.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Uzależnień

w Skopaniu

Porady i pomoc w sprawach

z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.

Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu 39 - 451 Skopanie

Kardynała Wyszyńskiego

7

601 978 875

Dyżury w każdy

czwartek

w godz. 16.00 – 17.00

-

Pomoc osobom, które zmagają się

z problemem

uzależnień.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

14.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:

 

1) Grębów

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań

mających na celu

przeciwdziałanie temu

zjawisku; interwencje

w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 

 

 

 

 

 

1) 39 – 410 Grębów

ul. Rynek 7

 

 

 

 

 

 

1) 15 811 22 21

 

 

 

 

 

 

1) pon. – pt. 7.30 – 15.30

 

 

 

 

 

 

1) gopsgrebow // gmail.com

 

 

 

 

 

 

1) Dla mieszkańców

Gminy Grębów

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

Sandomierski

 

 

 

 

 1.  

informowanie

o możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

 1. Poradnictwo osobomuwikłanymwprzemocudzielanaprzezczłonkówZI
 2. Rozwiązywanie problemówzwiązanych z wystąpieniemprzemocywrodzinie.
 3.  
 4. Sprawy związane

przemocy w rodzinie, niebieskie karty.

 1.  

motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji.

 1. Rozwiązywanie problemówzwiązanychzwystąpieniem

przemocy w rodzinie.

 1. 39 – 432 Gorzyceul.3 Maja 4

 

 

 

 

 1.  

Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

 

 

 1.  

ul. M. Reja 3

2) 15 836 23 25

 

 

 

 

 

3) 15 811 80 10

 

 

 

 

 

4) 15 846 34 94,

15 846 34 93

 1. pon. – pt.7.30–15.30

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1. pon. - pt.15.00

2) gopsgorzyce // gmail.com

 

 

 

 

 

3)

ops // baranowsandomierski.pl

 

 

 

 

4) mgops // nowadeba.pl

 1.  

Gminy Gorzyce

 

 

 

 

 1.  

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

 

 1. Dla mieszkańcówMiasta i Gminy NowaDęba

15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

 1. Pomoc psychologiczna,pedagogiczna.
 2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc

w ośrodkach wsparcia.

 1. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc

w ośrodkach interwencji

kryzysowej.

 1. Realizacja programówkorekcyjno-edukacyjnych dla osóbstosującychprzemoc

w rodzinie.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

wew. 104

pon. – pt. 7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg // wp.pl www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu

tarnobrzeskiego

 

 

16.

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej

w Gorzycach – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gorzycach (SOW)

W SOW w Gorzycach ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

39 – 432 Gorzyce

Ul. 11 Listopada 12

Telefon całodobowy: 15 836 28 69

wew. 110

całodobowo

www.sowgorzyce.pl sowgorzyce // onet.eu

Pomoc w SOW jest bezpłatna, anonimowa, całodobowa (hostelowa).

 

Działalność                       ośrodka

obejmuje

mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

17.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie „ Niebieska linia”

Wsparcie psychologiczne, informacje na temat

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno- proceduralnych oraz

lokalnych placówkach

pomocowych.

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Infolinia

800 12 00 02

czynna przez całą dobę.

całodobowo

www.niebieskalinia.info biuro // niebieskalinia.info

Dla osób uwikłanych

w przemoc w rodzinie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

18.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

Osoby doświadczające

przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej,

przeżywające kryzys

z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają

możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych.

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

wew. 104

pon. – pt. 7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg // wp.pl www.pcprtarnobrzeg.pl

Mieszkańcy powiatu

tarnobrzeskiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

19.

Powiatowy Urząd

Pracy

w Tarnobrzegu

Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy

w znalezieniu pracy oraz

pracodawców

w pozyskiwaniu pracowników

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 3

15 823 00 30

pon. – pt. 7.30 – 15.30

http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ rzta // praca.gov.pl

Osoby bezrobotne

i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone bezrobociem

 

 

20.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Aby uzyskać informacje

o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy lub skąd pozyskać pieniądze na własną firmę, należy

skorzystać z pomocy Zielonej

Linii.

Centrum Informacyjno-

Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia ul. Trawiasta 20b

15-161 Białystok

19 524

(z Polski)

 

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie

z taryfą operatora.

pn. – pt. 08.00 – 18.00

www.zielonalinia.gov.pl biuro // zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

 •  
 •  
 •  

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

21.

Podkarpacki

Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ośrodek okręgowy)

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym

przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne

i psychiatryczne.

35 – 959 Rzeszów,

ul. Fredry 4/57-58

 

 

796 600 429

dyżur całodobowy

7 dni w tygodniu

Pon. 8.00 – 15.00

Wt. 12.00 – 20.00

Śr. 8.00 – 15.00

Czw. 8.00 – 15.00

Pt. 8.00 – 15.00

Sob. 8.00 – 12.00

porso // poczta.onet.pl

 

Pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedli wosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-

pomocy/

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich najbliżsi oraz

świadkowie

przestępstw i ich najbliżsi.

REJONIZACJA NIE

OBOWIĄZUJE

PRAWO KONSUMENCKIE

22.

Powiatowy Rzecznik

Praw Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

39 – 400 Tarnobrzeg

ul. 1 Maja 4

15 822 39 22

wew. 204

pon. – pt. 7.30 – 15.30

powiat // tarnobrzeski.pl

Mieszkańcy powiatu

tarnobrzeskiego.

23.

Urząd Ochrony

Konkurencji

i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców

Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację

Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia

zgodnie z taryfą

operatora

pn. – pt. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/ porady // dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

 

PRAWA PACJENTA

24.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.

01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22) 532

82 43

pn. – pt. 08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl kancelaria // rpp.gov.pl

Z porad może

korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

25.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Infolinia Centralna 800 392 976 (*)

pn. – pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

Każda osoba objęta

ubezpieczeniem lub

 

 

 

 

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Grójecka 186

02 – 390 Warszawa

22 572 60 42 (**)

(*) połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie

z taryfą operatora Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

infolinia // nfz.gov.pl

zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

26.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.g ov.pl

 

sekretariat.bon // mrpips.gov

.pl

Z porad mogą

korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz

organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

27.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt. godz.08.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn. – pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a

doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl rpd // brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,

relacji rówieśniczych,

szkolnych

i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest

świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

28.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

 •  
 •  
 •  
 •  

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali : (22) 667 10 00

22 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o- zus/kontakt/centrum-obslugi- telefonicznej-cot-

cot // zus.pl

Adresaci porad:

 •  
 •  
 •  

PRAWO PRACY

29.

Centrum Poradnictwa Państwowej

Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy.

Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15

fax. 22 391 82 14

801 002 006

dla tel. stacjonarnych 459 599 000

dla tel. kom. 22 391 83 60

 

(dla obywateli

 

www.bip.pip.gov.pl, kancelaria // gip.pip.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na

połączenie

 

 

 

PRAWO PODATKOWE

30.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17, 43 – 300 Bielsko-Biała

01 055 055

z tel. stacjonarnych. 22 330 03 30

z tel. komórkowych.

48 22 33 00 330

z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z

aryfą operatora

pn. – pt. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy. pl/-kip-czyli-krajowa- informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

31.

Rzecznik Finansowy. (Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa.

Ubezpieczenia gospodarcze 22 333 73 28

Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS 22 333 73 26

lub 22 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego

22 333 73 25

pn. – pt. 08.00-18.00

 

 

pn. – pt. 11.00 – 15.00

 

 

pn. – pt. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady // rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt biuro // rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze

dotyczącym ubezpieczeń

POZOSTAŁE

32.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych

i komórkowych

pon.

10.00 – 18.00

wt. – pt. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl biurorzecznika // brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

 

CZĘŚĆ II: wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NA TERENIE MIASTA TARNOBRZEGA

W 2022 roku na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, według harmonogramu:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku internatu byłego Liceum Ogólnokształcącego, 39 -400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30 (parter). Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

Dzień tygodnia

Godziny

Specjalizacja

poniedziałek

15.30 - 19.30

nieodpłatna pomoc prawna

wtorek

15.30 - 19.30

nieodpłatna pomoc prawna

środa

15.30 - 19.30

nieodpłatna pomoc prawna

czwartek

15.30 - 19.30

nieodpłatna pomoc prawna

piątek

15.30 - 19.30

nieodpłatna pomoc prawna

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3Porady prowadzone są przez organizację pozarządową:  „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia,  z siedzibą w Rzeszowie. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

Dzień tygodnia

Godziny

Specjalizacja

poniedziałek

10.00 - 14.00

nieodpłatna pomoc prawna,  prawo cywilne dot. spadków, w szczególności dziedziczenie

wtorek

8.00 - 12.00

nieodpłatna pomoc prawna, prawo rodzinne i mediacja

środa

9.00 - 13.00

poradnictwo obywatelskie, pomoc ofiarom przemocy

czwartek

10.00 - 14.00

nieodpłatna pomoc prawna

piątek

9.00 - 13.00

poradnictwo obywatelskie

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem15 81 81 573,  czynnym w godzinach pracy Urzędu Miasta: 7:30 – 15:30.  lub na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie oświadczeń.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie (znajdującej się w punktach) lub przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lubspoczywającychnaniejobowiązkach,wtymwzwiązkuztoczącymsiępostępowaniemprzygotowawczym,administracyjnym,sądowymlubsądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub nieodpłatną mediacje lub,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej

pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściachztegowynikających,
 2. przygotowanie projektu o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
 6. nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
 7. nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie pisemnych oświadczeń.

 

 

Aktualizacja: Stan na 12.01.2022 r.

 

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia, iż w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku", jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: PASIEKA – Fundacja rozwoju i wsparcia z siedzibą w Rzeszowie,  Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów,

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i okazała się najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny zastosowanych w konkursie.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku".

 

 

Załącznik - Zarządzenie 363 - nabór kandydatów do komisji - całość

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku”.

Załącznik - Zarządzenie 366-2021 - ogłoszenie konkursu – całość

Zapisy na nieodpłatną poradę poprzez formularz internetowy

Informujemy, iż możliwe jest korzystanie z modułu zapisów publicznych w systemie NPP- NPO pod adresem:

https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/m.%20Tarnobrzeg

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim dla osób głuchoniemych