2021

Wyniki głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 rok

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 20 października 2020 r. z ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 r. informuje, że w głosowaniu, które odbyło się w dniach 12-16 października 2020 r. oraz 18 października 2020 r., udział wzięło 3107 uprawnionych do głosowania mieszkańców Tarnobrzega.

Zgodnie z trybem i zasadami przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega, zawartym w Uchwale Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 z późn. zm.), projekty, które zdobyły największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ich realizację, wprowadzone zostaną do projektu budżetu miasta Tarnobrzega na 2021 r. Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 r. ustalona została w Zarządzeniu nr 161/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok i wynosi 1.595.381,22 zł, co stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarnobrzega zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2019 rok, przy czym:

 1. na realizacje "projektów dużych" przeznacza się kwotę 1.495.381,22 zł;
 2. na realizacje "projektów małych" przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

I. Wynik głosowania na projekty duże:

 • projekt nr 1 otrzymał   448 głosów;
 • projekt nr 2 otrzymał     25 głosów;
 • projekt nr 3 otrzymał   505 głosów;
 • projekt nr 4 otrzymał 1703 głosy;
 • projekt nr 5 otrzymał   400 głosów.

Do realizacji wybrany został projekt nr 4 pn. „Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej”, na który głosowało najwięcej mieszkańców Tarnobrzega.

Szacunkowy koszt realizacji ww. projektu wynosi 1.495.000,00 zł, co oznacza, że z puli środków na realizację projektów dużych pozostaje 381,22 zł. Wysokość pozostałych środków nie pozwala na realizację kolejnego projektu pod względem liczby otrzymanych głosów.

II. Wynik głosowania na projekty małe:

 • projekt nr 1      otrzymał    590 głosów;
 • projekt nr 2      otrzymał    240 głosów;
 • projekt nr 3      otrzymał    218 głosów;
 • projekt nr 4      otrzymał    603 głosy;
 • projekt nr 5      otrzymał    203 głosy;
 • projekt nr 6      otrzymał    589 głosów;
 • projekt nr 7      otrzymał    582 głosy;
 • projekt nr 8    otrzymał    283 głosy;
 • projekt nr 9     otrzymał    186 głosów;
 • projekt nr 10   otrzymał    568 głosów;
 • projekt nr 11   otrzymał    280 głosów;
 • projekt nr 12   otrzymał    445 głosów;
 • projekt nr 13   otrzymał    450 głosów;
 • projekt nr 14   otrzymał    438 głosów;
 • projekt nr 15   otrzymał    568 głosów;
 • projekt nr 16   otrzymał    187 głosów;
 • projekt nr 17   otrzymał    268 głosów;
 • projekt nr 18   otrzymał      65 głosów;
 • projekt nr 19   otrzymał      62 głosy;
 • projekt nr 20   otrzymał    274 głosy;
 • projekt nr 21   otrzymał    223 głosy;
 • projekt nr 22   otrzymał      73 głosy;
 • projekt nr 23   otrzymał    122 głosy
 • projekt nr 24   otrzymał    135 głosów;
 • projekt nr 25   otrzymał    162 głosy;
 • projekt nr 26   otrzymał    250 głosów.

Do realizacji wybranych zostało 10 projektów o największej liczbie głosów:

 1. projekt nr 4 - „Budowa boiska do piłki nożnej na ,,Dębowej Polanie” – 603 głosy;
 2. projekt nr 1 - „Bezpiecznie i sucho przy ulicy Bema” – 590 głosów;
 3. projekt nr 6 - „Chodnik przy ul. Olszowej cz.1” – 589 głosów;
 4. projekt nr 7 - „Chodnik przy ul. Olszowej cz.2” – 582 głosy;
 5. projekt nr 10 - „Kącik rekreacyjno-wypoczynkowy na osiedlu Zakrzów - III etap zagospodarowania”  – 568 głosów;
 6. projekt nr 15 - „Parking na ,,Dębowej Polanie” – 568 głosów;
 7. projekt nr 13 - „Oświetlenie części boiska piłkarskiego przy Centrum Rekreacji ,,Stawik”” – 450 głosów;
 8. projekt nr 12 - „Kosiarka spalinowa traktorek ogrodowy dla SP nr 8 w Tarnobrzegu, os. Wielowieś” – 445 głosów;
 9. projekt nr 14 - „Park rozrywki ,,Stawik” kolejny etap” – 438 głosów;
 10. projekt nr 8 - „Czyste trawniki i chodniki -toalety dla psów na osiedlu ,,Serbinów”” – 283 głosy.

Szacunkowy koszt realizacji ww. 10 projektów wynosi 98.080,00 zł. Oznacza to, że z puli środków przeznaczonych na realizację projektów małych pozostaje do wykorzystania 1.920,00 zł. Kolejnym projektem na liście rankingowej, pod względem liczby głosów, jest projekt, którego wartość szacunkowa znacznie przekracza wysokość pozostałych środków. Zgodnie z zasadami przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega nie może on zostać zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 r.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok.

Listy projektów, na które mieszkańcy będą głosowali

W dniu 18 września upłynął termin na wniesienie odwołania od negatywnej oceny weryfikacyjnej projektów złożonych do budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 rok. Żaden z dziewięciu  wnioskodawców, których projekty zostały negatywnie zweryfikowane, nie złożył odwołania od wydanej oceny. W związku z tym ogłaszamy listy projektów w kategorii projektów dużych i projektów małych, na które mieszkańcy głosować będą w dniach pomiędzy 12 a 18 października.

Do 30 września ustalone zostaną lokale, w których odbywać się będzie głosowanie. W tym samym czasie przedstawione zostaną także wzory kart do głosowania. Każdy mieszkaniec Tarnobrzega będzie mógł wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wskazując na kartach do głosowania na wybrane przez siebie projekty: jeden w kategorii projektów „dużych” i do trzech w kategorii projektów „małych”. Wynik głosowania ogłoszony zostanie do 21 października. Zwycięskie projekty wprowadzone zostaną do budżetu miasta Tarnobrzega na 2021 rok.

W załączniku publikujemy listy projektów, z których mieszkańcy wybiorą te, które będą realizowane w następnym roku, oraz listy projektów zweryfikowanych negatywnie, które nie znajda się na kartach do kłosowania.

Poniżej tytuły projektów i przewidywane koszty w podziale na kategorie projektów.

Projekty duże:
1. Budowa chodnika - 156 038,83 zł
2. Budowa dwóch profesjonalnych boisk do gry w bule - 44 750,00 zł
3. Gród Słowiański nad Jeziorem Tarnobrzeskim - 1 495 381,00 zł
4. Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej - 1 495 000,00 zł
5. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim - 615 000,00 zł

Projekty małe:
1. Bezpiecznie i sucho przy ulicy Bema - Osiedle Sobów - 10 000,00 zł
2. Boisko do siatkówki plażowej - Osiedle Ocice - 10 000,00 zł
3. Budowa altany przy remizie OSP Ocice - Osiedle Ocice - 10 000,00 zł
4. Budowa boiska do piłki nożnej na ,,Dębowej Polanie” - Osiedle Zakrzów - 10 000,00 zł
5. Budowa ogrodzenia oraz instalacja lampy solarnej przy placu zabaw zlokalizowanym przy ulicy Kopernika 4 i 6 - Osiedle Siarkowiec - 10 000,00 zł
6. Chodnik przy ul. Olszowej cz. 1 - Osiedle Sobów - 9 040,00 zł
7. Chodnik przy ul. Olszowej cz. 2 - Osiedle Sobów - 9 040,00 zł
8. Czyste trawniki i chodniki - toalety dla psów na osiedlu ,,Serbinów” - Osiedle Serbinów - 10 000,00 zł
9. Dobre miejsce - centrum Mokrzyszowa - Osiedle Mokrzyszów - 10 000,00 zł
10. Kącik rekreacyjno-wypoczynkowy na osiedlu Zakrzów - III etap zagospodarowania - Osiedle Zakrzów - 10 000,00 zł
11. Kibicuj na siedząco - zakup i montaż krzesełek przy Euroboisku na osiedlu ,,Serbinów” - Osiedle Serbinów - 10 000,00 zł
12. Kosiarka spalinowa traktorek ogrodowy dla SP nr 8 w Tarnobrzegu, os. Wielowieś - Osiedle Wielowieś - 10 000,00 zł
13. Oświetlenie części boiska piłkarskiego przy Centrum Rekreacji ,,Stawik” - Osiedle Wielowieś - 10 000,00 zł
14. Park rozrywki ,,Stawik” kolejny etap - Osiedle Wielowieś - 10 000,00 zł
15. Parking na ,,Dębowej Polanie” - Osiedle Zakrzów - 10 000,00 zł
16. Promocja walorów historycznych osiedla Miechocin - Osiedle Miechocin - 10 000,00 zł
17. Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - Lasek Buloński - ciąg dalszy - Osiedle Przywiśle - 10 000,00 zł
18. Remont małej sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego - Osiedle Sielec - 10 000,00 zł
19. Remont ogrodzenia Domu Osiedlowego - Osiedle Sielec - 9 500,00 zł
20. Szach-Mat na świeżym powietrzu - Osiedle Serbinów - 10 000,00 zł
21. Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym - Osiedle Dzików - 10 000,00 zł
22. Wykonanie boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej - Osiedle Sielec - 10 000,00 zł
23. Zagospodarowanie terenu - budowa piaszczystego podłoża pod urządzenia street workout - Osiedle Siarkowiec - 10 000,00 zł
24. Zakup urządzenia do street workout - kalistenika - Osiedle Siarkowiec - 10 000,00 zł
25. Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu - osiedlu Miechocin - 10 000,00 zł
26. Założenie klombów na Placu Bartosza Głowackiego -Osiedle Stare Miasto - 10 000,00 zł

Weryfikacja projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 rok

W ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok mieszkańcy złożyli 42 projekty, w tym 36 w kategorii projektów małych i 6 w kategorii projektów dużych. Przy czym w trakcie weryfikacji wnioskodawcy wycofali 2 projekty (jeden duży i jeden mały). Dziewięć kolejnych projektów zostało zweryfikowanych negatywnie ze względów formalnych.

Informujemy, że w przypadku projektów, które otrzymały negatywną ocenę w procesie weryfikacji, istnieje możliwość odwołania się wnioskodawców do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega. Odwołanie można składać za pośrednictwem prezydenta miasta w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji projektów, tj. do 18 września 2020 r.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ogłoszona zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy. Głosowanie odbędize zgodnie z harmonogramem

Lista z wynikami weryfikacji znajduje się w załączniku.

Ustalenie harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza start kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, tym razem na 2021 rok. W dalszym ciągu obowiązują te same zasady, które stosowane były w roku ubiegłym. Zmienia się kwota przeznaczona na realizację projektów. Wynika ona z przeliczenia wydatków budżetowych na 2018 rok. Pula środków do wykorzystana wynosi 1.595.381,22 zł, z której realizowane będą:

 • projekty duże, na które przeznacza się 1.495.381,22 zł;
 • projekty małe, na które przeznacza się 100.000,00 zł.

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok:

 • od 25 maja 2020 r. do 10 lipca 2020 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 14 lipca 2020 r. do 4 września 2020 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 11 września 2020 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • do 30 września 2020 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 30 września 2020 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów
 • odrzuconych,
 • do 30 września 2020 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 30 września 2020 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,
 • od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 21 października 2020 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok.

Tryb i zasady przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega

Tryb i zasady przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega określa w drodze uchwały Rada Miasta Tarnobrzega.