2018

Sprawozdanie z realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

W załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie z realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego, wykonywanego przez Miasto Tarnobrzeg w 2018 rok. Dokument ten stanowi równiez integralną część "Raportu o stanie miasta za 2018 rok".

Wyniki głosowania na projekty w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

W wyniku konsultacji społecznych, dotyczących części budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok, zwanej Tarnobrzeskim Budżetem Obywatelskim, mieszkańcy Tarnobrzega wybrali projekt ogólnomiejski oraz projekty osiedlowe. Które zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na kolejny rok. Na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe głosowało ponad cztery tysiące mieszkańców. Szczególne emocje towarzyszyły małym mieszkańcom, którzy po raz pierwszy mogli wziąć udział w procesie współdecydowania mieście. Była to dla nich niezwykle cenna lekcja obywatelskości. 

Wśród projektów ogólnomiejskich zwycięskim okazał się projekt rozbudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w osiedlu Sobów. Otrzymał największa liczbę głosów. Zagłosowało na niego 1027 mieszkańców Tarnobrzega. Zadanie przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem oraz wykonanie nowego wyjazdu z parkingu, a także przebudowę wjazdu wraz z przystankiem komunikacji miejskiej przy cmentarzu. Szacowany koszt projektu wyniósł 400 tys. zł.

W każdym z 16 osiedli miejskich również będą realizowane projekty wybrane przez mieszkańców. W sumie osiedla wzbogacą się o 18 inwestycji, ponieważ w osiedlu Sielec i Ocice zrealizowane zostaną po dwa projekty.

W załaczniku zamieszczamy tabele z wynikami głosowania (wytłuszczona czcionką oznaczono zwycięskie projekty). 

Zasady głosowania w Tarnobrzeskim Budżecie Obywatelskim

Podczas tegorocznego głosowania w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok nie ma zastosowania kryterium wieku. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega.

Warunkiem wzięcia udział w głosowaniu przez pełnoletniego mieszkańca Tarnobrzega jest okazanie Osiedlowej Komisji Wyborczej dokumentu potwierdzającego tożsamość i podpisanie oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że:

 1. Jestem mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok”

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu małoletnich mieszkańców Tarnobrzega jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego i okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę podpisując w lokalu, w którym odbywa się głosowanie oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że:

 1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/niej, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Małoletni/a jest mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega.
 3. Wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz na przetwarzanie jej/jego oraz moich danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do udziału w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok”

Jednocześnie informujemy:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega
  z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji uprawnień do udział
  w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
 • Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości głosowania.

Plakaty informacyjne Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

W załaczniku znajduja się plakaty informacyjne Tarnobrezskiego Budżetu Obywatelskiego:

- plakat zapraszający do udziału w konultacjach i głosowaniu,

- plakaty z lista projektów dla poszczególnych osiedli Tarnobrzega,

- plakat dla prowadzenia kampanii wyborczej.

Pliki do pobrania

jpg
Pobierz plik:
tbo_zaproszenie.jpg
Plakat zapraszający do udziału w TBO
jpg
Pobierz plik:
tbo_dzikow.jpg
Plakat - lista projektów - Dzików
jpg
Pobierz plik:
tbo_miechocin.jpg
Plakat - lista projektów - Miechocin
jpg
Pobierz plik:
tbo_mokrzyszow.jpg
Plakat - lista projektów - Mokrzyszów
jpg
Pobierz plik:
tbo_nagnajow.jpg
Plakat - lista projektów - Nagnajów
jpg
Pobierz plik:
tbo_serbinow.jpg
Plakat - lista projektów - Serbinów
jpg
Pobierz plik:
tbo_przywisle.jpg
Plakat - lista projektów - Przywiśle
jpg
Pobierz plik:
tbo_podleze.jpg
Plakat - lista projektów - Podłęże
jpg
Pobierz plik:
tbo_piastow.jpg
Plakat - lista projektów - Piastów
jpg
Pobierz plik:
tbo_ocice.jpg
Plakat - lista projektów - Ocice
jpg
Pobierz plik:
tbo_siarkowiec.jpg
Plakat - lista projektów - Siarkowiec
jpg
Pobierz plik:
tbo_sielec.jpg
Plakat - lista projektów - Sielec
jpg
Pobierz plik:
tbo_sobow.jpg
Plakat - lista projektów - Sobów
jpg
Pobierz plik:
tbo_stare_miasto.jpg
Plakat - lista projektów - Stare Miasto
jpg
Pobierz plik:
tbo_wielopole.jpg
Plakat - lista projektów - Wielopole
jpg
Pobierz plik:
tbo_zakrzow.jpg
Plakat - lista projektów - Zakrzów
jpg
Pobierz plik:
tbo_wielowies.jpg
Plakat - lista projektów - Wielowieś
jpg
Pobierz plik:
tbo_kapania.jpg
Plakat - kampania promocyjna projektu (wzór do wypełnienia)

Wyniki weryfikacji projektów złożonych do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

Komisja Główna ogłosiła 15 września wyniki weryfikacji projektów ogólnomiejskich oraz osiedlowych zgłoszonych przez mieszkańców Tarnobrzega do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Projekty zaopiniowane pozytywnie zostaną poddane głosowaniu, które odbędzie się 1 i 8 października 2017 r. w godzinach 8.00-14.00. Głosować można tylko raz, w lokalu wyborczym na osiedlu, w którym się mieszka. Lokale wyborcze otwarte będą w każdym z 16 osiedli Tarnobrzega. Głosować będziemy oddając głos na wybrany jeden projekt ogólnomiejski i jeden osiedlowy, dotyczący osiedla, w którym się głosuje.

Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów , aż do wyczerpania puli zaplanowanych środków, zostaną wprowadzone do realizacji ze środków budżetu miasta Tarnobrzega na 2018 rok. Dla projektów ogólnomiejskich pula przyznanych środków wynosi 400 tys. zł, a dla projektów osiedlowych 100 tys. zł na każde osiedle.


Lokalizacja lokali wyborczych na osiedlach Tarnobrzega:

Dzików - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4
Miechocin - Dom Osiedlowy ul. Krzywa 2
Mokrzyszów - Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sienkiewicza 215
Nagnajów - Dom Osiedlowy ul. Nadwiślańska 16
Ocice - Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ocicka 89
Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4
Podłęże - Dom Osiedlowy, ul. Dzikowska
Przywiśle - Przedszkole Nr 6, ul. 1 Maja 14
Serbinów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10
Siarkowiec - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 "Budowlanka", ul. Św. Barbary 1B
Sielec - Dom Ludowy ul. Sielecka 29
Sobów - Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Olszowa 1
Stare Miasto - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szeroka 13
Wielopole - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10
Wielowieś - Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piętaka 53
Zakrzów - Dom Strażaka ul. Spokojna 9


W załaczniku zamieszczone zostały listy projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 - ogólnomiejskich i osiedlowych, zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski 2018

 

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
tbo_na_2018_uchwala_rm_z_zalacznikami.pdf
Uchwała RM z załącznikami (regulamin, karty do głosowania, formularz zgłoszenia projektu, logotyp)
doc
Pobierz plik:
formularz_zgloszenia_lista_p.doc
Formularz zgłoszenia projektu oraz lista poparcia projektu
pdf
Pobierz plik:
regulamin.pdf
Regulamin przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
jpg
Pobierz plik:
bo.jpg
Plakat harmonogram konsultacji
png
Pobierz plik:
tbo.png
Logotyp TBO 2018
docx
Pobierz plik:
zarzadzenie_nr_219_2017_nowa_wersja_komisja_glowna.docx
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej
docx
Pobierz plik:
zarzadzenie_nr_220_2017_nowa_wersja_komisja_skrutacyjna.docx
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
docx
Pobierz plik:
zarzadzenie_nr___2017_nowa_wersja_lokale_do_glosowania.docx
Zarządzenie w sprawie ustalenia lokali wyborczych