Tarnobrzeska Rada Kobiet

Powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024

W związku z zakończeniem I kadencji Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, przypadającej na dzień 2 lutego 2022 r., ustalony został skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024:

 1. Agata Wieczorek;
 2. Beata Góra;
 3. Beata Kotasiak-Wójcik;
 4. Bożena Nowak;
 5. Elżbieta Piejko;
 6. Grażyna Potańska;
 7. Justyna Uchańska;
 8. Katarzyna Paluch;
 9. Małgorzata Zych;
 10. Monika Stępień.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_powolanie_skladu_trk_ii_kadencja.pdf
Zarządzenie ustalające skład Tarnobrzeskiej Rady Kobiet na kadencję 2022-2024

Ogłaszamy nabór kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet na kadencję 2022-2024

Ogłaszamy nabór do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet. Termin zgłaszania kandydatek do Rady trwa do dnia 07.01.2022 r.

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1.
 2. Wzór formularza listy poparcia dla kandydatki do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet stanowi załącznik nr 2.

Zgłoszenie do Rady następuje poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami tj.

1) rekomendacją poświadczającą zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawioną przez:

 • organizacje pozarządowe, instytucje itp. lub
 • grupę co najmniej 10 osób fizycznych,

2) oświadczeniem kandydatki o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z naborem do Rady.

Kompletny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet” lub
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres um // um.tarnobrzeg.pl w tytule wpisać „Nabór do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet”

w terminie do dnia 7 stycznia 2022 r.

Regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Tarnobrzeska Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, zwana dalej „Radą” jest organem doradczo-konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 3 lutego 2020 roku.

Powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

W związku ze zgłoszoną większą liczbą kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, Prezydent Miasta Tarnobrzega odstąpił od górnego limitu składu osobowego i postanowił, że Rada w najbliższej kadencji będzie liczyła 24 członkiń. Kadencja Rady trwa 2 lata, począwszy od dnia zwołania pierwszego posiedzenia Rady. Zarządzeniem Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet ustalony został skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, w którą tworzą poniżej wymienione osoby:

1 ) Sławomira Olszewska
2 ) Grażyna Urbańska
3 ) Justyna Uchańska
4 ) Bożena Nowak
5 ) Halina Zimoląg – Dojka
6 ) Dorota Wyrzykowska – Pycior
7 ) Anna Kapica - Soodak
8 ) Anna Godlewska
9 ) Anna Świątek
10 ) Renata Serwin
11 ) Grażyna Warzyńska
12 ) Wiesława Serafin
13 ) Marta Kopeć – Bitner
14 ) Beata Grzywacz
15 ) Katarzyna Paluch
16 ) Iwona Dybus – Grosicka
17 ) Elżbieta Piejko
18 ) Beata Góra
19 ) Monika Stępień
20 ) Renata Mroczek
21 ) Julia Dominik – Słomka
22 ) Edyta Potańska
23 ) Grażyna Potańska
24 ) Małgorzata Zych