eUrząd

Zaproszamy do korzystania  z portalu eUrząd. 

Dostęp do serwisu: https://eurzad.tarnobrzeg.pl

Portal eUrząd umożliwia:

  • dostęp do danych publicznych przechowywanych w bazach Urzędu takich, jak informacje o planie i wykonaniu dochodów i wydatków budżetu, informacje o mieniu gminy i innych, do których dostęp nie wymaga rejestracji w portalu,
  • dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu, do których dostęp wymaga uwierzytelnienia i rejestracji w portalu,
  • płatności zobowiązań podatkowych,
  • dostęp do formularzy elektronicznych udostępnianych przez Urząd,
  • dostęp do innych usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną różnych szczebli.

Rejestracja

Dostęp do danych o Twoich zobowiązaniach podatkowych i opłatach, stanie spraw oraz niektórych, związanych z Tobą wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miasta Tarnobrzega jest możliwy po dokonaniu rejestracji. 
    Rejestracja w portalu eUrząd wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. 
Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż wniosek o dostęp do serwisu eUrząd podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj. 
    Więcej informacji o portalu eUrząd uzyskasz wybierając opcję Pomoc z menu po lewej stronie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!