Urząd

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA 

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
centrala tel.: 15 822 65 70
fax: 15 822 52 81
e-mail: um // um.tarnobrzeg.pl
strona internetowa: www.tarnobrzeg.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl

NIP 867 000 76 81  Regon 830413509 

Numer konta bankowego Urzędu Miasta:
Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547
(rachunek bankowy dla wpłat należności z tytułu podatków i opłat, dochodów z mienia)

 

godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30
Biuro Obsługi Interesantów, kasa Urzędu Miasta, kancelaria ogólna, Urząd Stanu Cywilnego we wtorki pracują
od godz. 7:30 do 16:30
 



MIASTO TARNOBRZEG
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
NIP 867-20-79-199
Regon 830409092 

Numer konta bankowego Miasta Tarnobrzeg:
Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 93 1240 2744 1111 0010 8668 5055
(rachunek bankowy dla dotacji, subwencji, udziałów w podatkach dochodowych, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wpływów/zwrotów środków od jednostek budżetowych)


 

Adres skrzynki podawczej na e-puap

/43m87xibay/skrytka


 

Dostep do serwisu eUrząd

https://eurzad.tarnobrzeg.pl