Stypendia dla sportowców

Stypendia dla sportowców

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego przeprowadzany jest dwa razy w roku.
Do 30 listopada br. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na okres od stycznia do czerwca przyszłego roku.
Do 31 maja br. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na okres od lipca do grudnia bieżącego roku.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub współzawodnictwie krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych określa regulamin.

Pliki do pobrania