Patronat Prezydenta

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Tarnobrzega

 

Każdy, kto organizuje imprezę, wydarzenie czy uroczystość i chce nadać jej rangę poprzez Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega, powinien spełnić określone niżej warunki.

1. Należy zwrócić się do Prezydenta o patronat nie później niż miesiąc przed wydarzeniem (wniosek w załączniku) .

2. Prośbę należy wystosować drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg lub mailem na adres: um@um.tarnobrzeg.pl, na druku wniosku, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega w zakładce Patronat Honorowy Prezydenta.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem patronatu. Patronat ma być wyróżnieniem dla wydarzeń o wyjątkowym znaczeniu społecznym, kulturalnym, promocyjnym etc.

4. W trosce o utrzymanie rangi i znaczenia patronatu Prezydenta wnioski poddawane będą wnikliwej ocenie pod kątem merytorycznym i społecznym.

5. Nadany patronat uprawnia do promocji wydarzenia w formach przyjętych przez Wydział merytoryczny Urzędu Miasta Tarnobrzega, zajmujący się promocją miasta.

6. Organizatorzy imprez objętych patronatem mają obowiązek zaznaczyć ten honor we wszystkich stosowanych formach promocji imprezy, materiałach informacyjnych oraz wypowiedziach publicznych dotyczących wydarzenia. Informacja o patronacie powinna być podana we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych, profilach portali społecznościowych związanych z wydarzeniem.

7. Prezydent Miasta Tarnobrzega nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji. Nie udziela również patronatów o charakterze stałym oraz dla przedsięwzięć komercyjnych.

8. Informacja o Honorowym Patronacie Prezydenta Miasta Tarnobrzega jest publikowana na stronie www.tarnobrzeg.pl w zakładce Patronaty Honorowe Prezydenta.

9. Po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega wnioskodawca (organizator) jest zobowiązany przekazać do Biura Promocji i Współpracy z Mediami Urzędu Miasta Tarnobrzega relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty, na adres email: w.lis@um.tarnobrzeg.pl. Wybrane, najciekawsze materiały, np. w postaci filmów, zdjęć, etc., mogą być opublikowane na stronie www.tarnobrzeg.pl.

Pliki do pobrania

doc
Pobierz plik:
wniosek_o_patronat_pm.doc
Wniosek o patronat Prezydenta Miasta